Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Thứ ba - 19/05/2020 21:19
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp triển khai cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), cụ thể như sau:
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về truyền thống 75 năm CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
2. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

II.  THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng tham gia cuc thi: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Ni dung
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức bằng hình thức thi viết với các nội dung trọng tâm, gồm:
- Tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; truyền thống quý báu của lực lượng CAND trong 75 năm qua; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.
- Tìm hiểu về ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự...
- Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; các kiến thức xã hội khác có liên quan tới công tác Công an....
3. Câu hỏi cuộc thi
Bao gồm 5 câu hỏi như  sau:
Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?
Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND?
Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?
Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?
Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND? (bài viết không quá 2000 từ).
4. Yêu cầu về tác phẩm dự thi
- Bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây.
- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với câu hỏi số 5 trả lời không quá 2000 từ. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức thể hiện.
- Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.
- Thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo được đăng tải trên các báo: Báo CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Truyền hình CAND, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Website Đoàn Thanh niên và một số phương tiện truyền thông.
- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.
5. Thi gian, nơi nhn bài d thi
a) Thi gian
- Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 06/7/2020.
- Thời gian tổng kết, trao giải cấp tỉnh: Dự kiến trong tháng 8/2020.
b) Nơi nhn bài d thi cấp tỉnh:
- Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi bài dự thi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên).
- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xét chọn 10 bài thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi gửi bài về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên (địa chỉ: đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa).

III. CƠ CU GII THƯỞNG
1. Cp Trung ương
- Giải tập thể: Dành cho Công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:
+ Giải nhất, trị giá:                                     10.000.000 đồng
+ Giải nhì, trị giá mỗi giải:                            7.000.000 đồng
+ Giải ba, trị giá mỗi giải:                             5.000.000 đồng
- Giải cá nhân: gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:
+ Giải nhất, trị giá mỗi giải:                        15.000.000 đồng
+ Giải nhì, trị giá mỗi giải:                          10.000.000 đồng
+ Giải ba, trị giá mỗi giải:                             7.000.000 đồng
+ Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:            3.000.000 đồng
2. Cấp tỉnh
- Giải tập thể: Dành cho Công an các đơn vị, địa phương, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị triển khai hiệu quả cuộc thi tại đơn vị và cơ sở, có bài dự thi cấp tỉnh có chất lượng: gồm giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm theo tiền thưởng:
+ 01 giải nhất, trị giá:                                   3.000.000 đồng
+ 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:                        2.000.000 đồng
+ 03 giải ba, trị giá mỗi giải:                         1.000.000 đồng
- Giải cá nhân: gồm giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm theo tiền thưởng:
+ 01 giải nhất, trị giá mỗi giải:                      2.000.000 đồng
+ 04 giải nhì, trị giá mỗi giải:                        1.500.000 đồng
+ 05 giải ba, trị giá mỗi giải:                         1.000.000 đồng
+ 15 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:           500.000 đồng
Căn cứ vào kết quả đạt được, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 05 bài viết đạt kết quả cao nhất để chọn cử gửi bài dự thi cấp trung ương.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Hồ Thị Xuân Hương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, ĐT: 0986.288.806; Văn phòng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, ĐT: 0694362517 hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên, ĐT: 02573.846.713.
 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Thu hằng

    Em là sinh viên thuộc tỉnh nhà đang học ở tỉnh khác vậy có dc tham gia cuộc thi này không ah. Nếu được thi thì em phải viết ra giấy rồi gửi về tỉnh hay sao ah

      Thu hằng   20/05/2020 07:09
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây