Văn bản theo người ký: Phan Xuân Hạnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06-KH/ĐTN 15/03/2018 Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"
2 Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT 09/07/2018 Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022
3 Số: 88 -HD/TĐTN-TNTH 11/07/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/TWĐTN-TNTH ngày 03/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong các trường THPT, TTGDTX giai đoạn 2015 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:
4 Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH 30/09/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 69-HD/TWĐTN-TNTH ngày 9/11/2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2015 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
5 Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG 12/09/2017 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
6 Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG 05/09/2017 V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
7 Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 05/09/2017 V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông
8 Công văn số 2265 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 07/08/2017 V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017
9 Hướng dẫn số 117 -HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT 07/08/2017 Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
10 Kế hoạch số 321-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 16/07/2017 Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên
11 Kế hoạch số 320 -KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 16/07/2017 Tổ chức Cuộc thi làm phim ngắn tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông
12 Chương trình phối hợp số 04 -CTPH/TĐTN-BTG 21/06/2017 Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022
13 Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 11/06/2017 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017
14 Công văn số 2195-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai Giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu vàng năm 2017
15 Công văn số 2194-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
16 Công văn số 2193-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai xây dựng 150 Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
17 Công văn số 2188-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
18 Thông báo số 503-TB/TĐTN-TCKT 06/06/2017 V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
19 Công văn số 2167 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 "V/v triển khai Hội thi Nghiệp vụ giỏi NHCSXH tỉnh Phú Yên"
20 Công văn số 2166 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 "V/v triển khai Cuộc thi xây dựng ý tưởng, đề án Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017"
21 Công văn số 2165-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
22 Hướng dẫn số 112-HD/TĐTN-TCKT 17/05/2017 Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
23 Kế hoạch số 315- KH/TĐTN-TCKT 11/05/2017 Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
24 Hướng dẫn số 16 -HD/TĐTN-UBKT 09/05/2017 Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
25 Hướng dẫn số 109-HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT 02/05/2017 Triển khai thực hiện công trình thanh niên
26 Thông báo số 488-TB/TĐTN-TG 03/05/2017 Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX
27 Kế hoạch số 311-KH/TĐTN-TG 02/05/2017 Tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV
28 Quyết định số 798-QĐ/TĐTN-TCKT 02/05/2017 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017
29 220-KH/TĐTN-TG 21/02/2016 Kế hoạch số 220- KH/TĐTN-TG, ngày 22/02/2016 "Về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021"
30 216 -KH/TĐTN-TNNTCNĐT 02/02/2016 Kế hoạch số 216-KH/TĐTN-TNNTCNĐT
TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/7/2018 về Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:479 | lượt tải:0

64-KH/TWĐTN-VP

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh " Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018

Lượt xem:171 | lượt tải:52

Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH

Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019)

Lượt xem:172 | lượt tải:74

06-KH/ĐTN

Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lượt xem:82 | lượt tải:24

Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2015 - 2017

Lượt xem:433 | lượt tải:0

Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG

Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Lượt xem:399 | lượt tải:0

Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG

V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng

Lượt xem:679 | lượt tải:91

Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:405 | lượt tải:107

Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT

V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông

Lượt xem:370 | lượt tải:315

Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:298 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây