Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.

Tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

 23:44 06/10/2021

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, hiệu quả, gắn việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết với tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19

Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19

 04:57 05/10/2021

“Trạng thái bình thường mới” là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là bối cảnh đại dịch COVID -19. Trạng thái này đòi hỏi mọi cá nhân, cộng đồng, tổ chức và giai tầng xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 22:22 20/09/2021

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An
thành thị xã vào năm 2025.
Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 22:17 20/09/2021

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 22:11 20/09/2021

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu
lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.
Toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 22:08 20/09/2021

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa
đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025.
Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 21:15 20/09/2021

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.

Đổi mới việc quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề

 21:02 20/09/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động (CTHĐ), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành 7 nghị quyết chuyên đề. Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn các cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nội dung này đến tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên.
Quang cảnh Hội nghị.

Thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư

 21:12 17/09/2021

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng không chỉ có ý nghĩa thiết thực dành cho các cơ quan, đơn vị này mà còn mang tầm chiến lược, chỉ đạo toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa đường lối của Ðảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, nhiều nội dung về đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương,... thêm lần nữa được phân tích sâu sắc hơn, như một thông điệp gửi đến các tổ chức đảng, lời nhắn nhủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Đồng chí Bí thư TƯ Đoàn nhấn mạnh: Mỗi bạn trẻ tự ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và tầm nhìn đến năm 2045.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng XIII trong thanh niên Việt Nam

 03:21 15/09/2021

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây