Đổi mới việc quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề

Thứ hai - 20/09/2021 21:02
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động (CTHĐ), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành 7 nghị quyết chuyên đề. Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn các cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nội dung này đến tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.

 

 - Sau khi Tỉnh ủy ban hành 6 CTHĐ và BTV Tỉnh ủy ban hành 7 nghị quyết chuyên đề, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn 27/HD-BTGTU ngày 1/9/2021 về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sẽ giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm rõ nội dung, nhất là những điểm cốt lõi trong từng CTHĐ, nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của cá nhân, phát huy năng lực, tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đưa các CTHĐ của Tỉnh ủy và nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.


* Thưa đồng chí, để các CTHĐ và nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, triển khai hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phổ biến, quán triệt đến tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung cốt lõi. Kế hoạch này được hướng dẫn để cấp ủy các cấp thực hiện thế nào?

Theo đó, yêu cầu BTV các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị phổ biến quán triệt các CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch, đề án… của cấp mình cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức phù hợp, đảm bảo đúng quy định của công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt đến cán bộ đảng viên. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

Chỉ đạo các phương tiện truyền thông đại chúng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm, tập trung nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các CTHĐ, nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến tuyên truyền sâu rộng các nội dung trọng tâm CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình thực hiện.

* Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền các CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy là gì, thưa đồng chí?

- Về yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy sát với từng đối tượng, từng cấp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, gắn với việc nâng cao nhận thức về đường lối chủ trương của Đảng; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc. Trong quá trình phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, cần gắn với việc trao đổi, thảo luận, góp ý, tương tác hai chiều giữa người trình bày - người nghe về những nội dung liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương để vận dụng, từ đó triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án… thực hiện.

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ, chứ không chỉ triển khai ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không gian mạng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

* Thưa đồng chí, ngoài yêu cầu phổ biến, quán triệt nội dung các CTHĐ, nghị quyết của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy theo phương thức truyền thống, lần này có những đổi mới như thế nào để tăng tính hiệu quả?

- Song song với việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hệ thống và chức năng nhiệm vụ của cấp ủy các cấp đến từng cán bộ, đảng viên, lần này yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến các CTHĐ, nghị quyết phải đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở… phát, đăng tải những nội dung trọng tâm, cơ bản của các CTHĐ, nghị quyết; cổ vũ động viên các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng thuận, quyết tâm chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà CTHĐ, nghị quyết đề ra.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đăng tải, chia sẻ những thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc liên quan đến việc thực hiện các CTHĐ, nghị quyết, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Một đổi mới nữa trong tổ chức quán triệt các CTHĐ và nghị quyết lần này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự kiến tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai theo hướng: tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các buổi trao đổi theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đến cấp xã, theo từng chuyên đề gắn với từng CTHĐ, nghị quyết hoặc từng nhóm CTHĐ, nghị quyết. Tại đây sẽ có đại diện cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành, mời lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, người dân quan tâm cùng thảo luận chuyên sâu, đánh giá sát thực trạng, phân tích làm rõ hơn các nội dung cốt lõi, đồng thời hiến kế, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà CTHĐ của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đã đề ra. Ví dụ như sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến chuyên đề về phát triển đô thị để làm rõ hơn các nội dung, giải pháp, kinh nghiệm triển khai đối với nhóm nghị quyết liên quan đến phát triển đô thị của Tuy Hòa, Tuy An, Sông Cầu; ngoài đại biểu trong tỉnh thì khách mời có thể là đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam…

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với một số sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng các cấp, các CTHĐ, nghị quyết đã được ban hành theo hình thức trực tuyến, để mọi người dân dễ tiếp cận với thông tin, đồng thời dễ nắm bắt các nội dung của các CTHĐ, nghị quyết.

* Xin cảm ơn đồng chí! 

6 CTHĐ của Tỉnh ủy gồm: CTHĐ 07 (2/7/021) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; CTHĐ 08 (18/8/2021) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường; CTHĐ 09 (18/8/2021) về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030; CTHĐ 10 (18/8/2021) về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên; CTHĐ 11 (18/8/2021) về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất nông nghiệp phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế; CTHĐ 12 (10/9/2021) về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

7 nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, gồm: Nghị quyết 06 (2/7/2021) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; Nghị quyết 07 ngày (22/7/2021) về một số chủ trương công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 08 (23/7/2021) về chủ trương mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 09 (18/8/2021) về lãnh đạo xây dựng nâng cấp TP Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025; Nghị quyết 10 (18/8/2021) về lãnh đạo xây dựng, phát triển TX Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; Nghị quyết 11 (18/8/2021) về phát triển ứng dụng KH-CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 12 (18/8/2021) với lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025.

TRẦN QUỚI (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây