Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Thứ sáu - 10/07/2020 05:14
Ngày 10/7/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì tại điểm cầu trung tâm.

Tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về những ưu điểm, hạn chế đối với các nội dung được quy định trong công tác cán bộ Đoàn và những điểm kiến nghị sửa đổi bổ sung.

Các đơn vị đánh giá tổng thể về kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; Phân tích, so sánh sự chuyển biến cơ bản giai đoạn trước khi có Quy chế và sau khi ban hành. Từ thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện, các đơn vị chia sẻ những mô hình, giải pháp hiệu quả, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các khâu của công tác cán bộ Đoàn.

Các đơn vị tập trung thảo luận vấn đề hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay so với yêu cầu công tác cán bộ của Đảng nhất là về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp; Các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và cơ chế chính sách để thu hút cán bộ giỏi làm công tác thanh niên, đặc biệt là đối với những đối tượng đặc thù; Từ đó đối chiếu với thực tiễn để đề xuất, kiến nghị về những điểm cần sửa đổi, bổ sung trong triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn…

Tham gia thảo luận từ điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong thời gian qua Thành đoàn Hà Nội cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn. Quy chế có tác động tích cực đến tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay, tạo thuận lợi cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đề xuất Trung ương Đoàn nghiên cứu, tiếp tục để thực hiện Quy chế, có thể sửa đổi bổ sung về công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn, để đảm bảo công tác luân chuyển và sự phát triển cán bộ từ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy chế cán bộ Đoàn trong thời gian tới.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương chia sẻ, qua 10 năm, việc áp dụng các tiêu chuẩn để kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố được diễn ra đồng bộ, thống nhất. Đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa và nâng chất, đảm bảo tiêu chuẩn, đạt trình độ chuyên môn và nâng cao lý luận chính trị. Cán bộ Đoàn tại cơ sở có thêm nhiều cơ chế, chính sách để phát triển, từng bước được chuẩn hóa và nâng chất, đảm bảo bố trí thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương đề xuất, nghiên cứu bổ sung đối tượng áp dụng Quy chế cán bộ Đoàn đối với Tổng phụ trách Đội; Xem xét một số cơ chế đặc thù cho phép tuyển dụng cán bộ tại cơ quan chuyên trách Quận, Huyện đoàn; Tạo cơ chế đặc thù về kinh phí để tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội cho đối tượng cán bộ chưa được hỗ trợ kinh phí do vướng các quy định của các cấp về sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức…

Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh Lê Hùng Sơn cho biết: Trong 10 năm qua, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289 đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, nhất là công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển, điều động cán bộ; qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được quan tâm hơn, độ tuổi cán bộ Đoàn ngày càng trẻ hóa, sát với độ tuổi thanh niên hơn, yêu cầu về trình độ cụ thể hơn, khả năng luân chuyển nhanh; từ đó đội ngũ cán bộ của hệ thống tổ chức Đoàn luôn luôn được đổi mới để phù hợp với đặc thù công tác thanh niên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hùng Sơn kiến nghị Trung ương Đoàn tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất chế độ đãi ngộ cho cán bộ Đoàn, chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn ở cơ sở để đội ngũ cán bộ Đoàn yên tâm công tác; đồng thời cần có hướng dẫn cụ thể và cơ chế thực hiện nội dung quy định trong Quy chế như: cán bộ đoàn được hưởng chế độ trợ cấp và nhà ở công vụ theo quy định chung; được bảo lưu phụ cấp trong thời gian luân chuyển công tác...

Để đảm bảo độ tuổi cho cán bộ Đoàn từ cơ sở về công tác tại Đoàn cấp tỉnh, huyện, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng kiến nghị cần điều chỉnh cho cán bộ Đoàn được ưu tiên hơn những cán bộ, công chức khác, giảm số năm công tác từ 60 tháng xuống còn 36 tháng cho phù hợp với Quy chế cán bộ Đoàn.

Theo quy định, cán bộ đoàn được bố trí công tác phù hợp khi hết tuổi làm cán bộ Đoàn, nhưng hiện nay do số lượng biên chế giảm nên dôi dư cán bộ. Trong khi đó, có trường hợp cán bộ Đoàn quá 32 tuổi vẫn bổ sung vào BCH nhưng lại không đủ điều kiện để bổ sung hoặc quy hoạch Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nên nguồn cán bộ kế thừa ngày càng hạn chế.

Do đặc thù của từng địa phương, đôi lúc độ tuổi không đảm bảo theo quy định, đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh đề xuất, chỉ tiêu này cần được điều chỉnh. Có thể cơ cấu độ tuổi cao hơn đối với các chức danh Bí thư và Phó Bí thư hoặc là thêm nội dung “Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tổ chức Đoàn cấp trên thống nhất với Đảng ủy xem xét quyết định, tuy nhiên không quá 02 năm so với quy định”.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai kiến nghị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ Đoàn, cập nhật thêm để đảm bảo với tiêu chuẩn cán bộ hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường đề xuất cấp ủy Đảng các cấp nên xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là chăm lo tạo điều kiện về cơ chế thời gian tham gia các hoạt động Đoàn; thời gian đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị... đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc giới thiệu những nhân tố tích cực để phát triển đảng viên mới, giới thiệu tham gia quy hoạch cấp ủy Đảng và nhân sự giới thiệu cơ cấp ủy cùng cấp.

Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của các tỉnh, thành Đoàn tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, những vấn đề được các tỉnh, thành đoàn nêu ra là những vấn đề hết sức thực tiễn qua quá trình thực hiện triển khai quy chế cán bộ Đoàn tại địa phương. Ban Bí thư TƯ Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu để có đánh giá cụ thể trong việc thực hiện 10 năm Quy chế cán bộ Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục rà soát, gửi văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ngày 20/7/2020. Trong lúc chờ Quy chế cán bộ Đoàn sửa đổi, điều chỉnh, các tỉnh, thành đoàn phải tiếp tục thực hiện và kiên trì, chủ động, sáng tạo trong cách thực hiện.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư thứ nhất đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn báo cáo nhanh cho Trung ương Đoàn về công tác tuyển dụng cán bộ công chức; tích cực chủ động hơn, có những bước theo dõi, nắm bắt cơ hội để đảm bảo tỉ lệ trẻ được bầu vào cấp uỷ Đảng. Toàn đoàn phải đảm bảo tiến độ, trong quý 3/2020 phải hoàn thành xong công tác báo cáo về 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn...

Bảo Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây