Lực lượng vũ trang Phú Yên: Phát huy truyền thống quân đội anh hùng

Thứ ba - 21/12/2021 20:57
Phát huy truyền thống “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng vũ trang (LLVT) Phú Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho LLVT Phú Yên.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho LLVT Phú Yên.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh; các thế hệ CBCS Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Những mốc son chói lọi

Để chuẩn bị cùng cả nước cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, ngày 12/6/1945, tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Hội nghị Tỉnh ủy lâm thời có cuộc họp mang ý nghĩa lịch sử, đó là thống nhất tổ chức lãnh đạo LLVT Phú Yên.

Là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Phú Yên đã viết nên những trang sử hào hùng với những mốc son chói lọi. Những chiến công oanh liệt của quân và dân Phú Yên vang vọng mãi với thời gian như: Cùng cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân, tháng 8/1945; đánh bại chiến dịch Át-lăng của thực dân Pháp, “chia lửa” với chiến trường Điện Biên, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Đồng khởi Hòa Thịnh 12/1960, mở đầu phong trào giải phóng các tỉnh đồng bằng Khu 5 trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù tháng 10/1961, đưa luật sư về căn cứ an toàn, trở thành Chủ tịch Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam; mở bến Vũng Rô, đón những chuyến tàu Không số, tô hồng truyền thống huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, tiếp nhận gần 200 trăm tấn vũ khí, hàng hóa phục vụ chiến trường Phú Yên và Tây Nguyên; Chiến thắng Đường 5 xuân 1975, giải phóng tỉnh nhà, góp phần làm nên Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, LLVT Phú Yên vừa thực hiện nhiệm vụ trên một trong những địa bàn xung yếu nơi các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, vừa tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn và nhân dân Campuchia.

Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường lối đổi mới đất nước của Đảng, LLVT Phú Yên tiếp tục giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội và quê hương Phú Yên anh hùng, ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng toàn dân giữ vững thế chủ động, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn hiệu quả. Cùng với ra sức xây dựng LLVT tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, lập nhiều chiến công mới được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Năm 2021, LLVT Phú Yên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bộ CHQS tỉnh được Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy truyền thống

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao và toàn diện. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, LLVT Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội và đơn vị anh hùng, tập trung thực hiện, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là:

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung vào các khâu đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tác chiến trong khu vực phòng thủ, làm chủ vũ khí, trang thiết bị thế hệ mới...

Đẩy mạnh, duy trì nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần vào phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng,… phù hợp điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, thế trận KVPT tỉnh vững chắc; xây dựng lực lượng thường trực tỉnh theo hướng tinh gọn, sức cơ động cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng mọi tình huống. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cả hệ thống chính trị xã hội và của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CBCS LLVT Phú Yên tích cực bám, nắm địa bàn, bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời bình. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QSQP địa phương. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố cơ sở chính trị xã hội vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng... Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu hộ cứu nạn, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng sức mạnh tổng hợp mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Phú Yên có 98 đơn vị và 28 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2.297 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

 Đại tá PHAN ANH KHOA- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
(Theo https://tuyengiao.phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây