Tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai - 21/09/2020 02:44
Sáng ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2020 bằng hình thức trực tuyến với hơn 600 điểm cầu để thông tin những vấn đề thời sự và định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về “Kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020, công tác tuyển sinh đại học năm học 2020 - 2021 và những định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới”

đ
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng và cấp trên trực tiếp cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới”

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm

Định hướng tuyên truyền và kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy đảng hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện; đồng thời theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện.

Trong quá trình tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nếu có vấn đề chưa rõ, cần thông tin, phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là, về tình hình kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020; nhấn mạnh: Với chỉ đạo điều hành chủ động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân cả nước, chúng ta đã ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả với diễn biến mới của dịch COVID-19. 

Trong bối cảnh, trên thế giới, nhiều quốc gia tiếp tục tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp; sẽ rơi vào suy thoái trầm trọng nếu không sớm đẩy lùi dịch COVID-19, một số ý kiến dự báo về khả năng “suy thoái kép” của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm tăng trưởng dương. Sức khỏe của nền tài chính Việt Nam được đánh giá tốt và hoàn toàn có thể vượt qua tác động của COVID-19, được xếp hạng 12/66 nền kinh tế mới nổi có nền tài chính khỏe mạnh. Theo nhận định của một số định chế tài chính lớn, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể tăng trưởng 2-3% trong năm 2020.

Tuyên truyền khẳng định, Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tỉ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Dự trữ ngoại hối hiện nay đã đạt con số kỷ lục 92 tỉ USD và từ nay đến cuối năm có thể lên 100 tỉ USD.  

Ba là, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2020. 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 07/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 để tổ chức các hoạt động, xây dựng nội dung tuyên truyền. 

Trong tháng 9, tháng 10/2020, tuyên truyền trước Đại hội, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong cả nước 5 năm qua.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở Hướng dẫn và Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, biên soạn, phát hành hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước của địa phương, ngành mình; phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành để tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước của cấp, ngành mình; phát động phong trào thi đua yêu nước tạo không khí sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bốn là, về tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Hiện nay, về cơ bản, dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, các địa phương có ca nhiễm đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhất là khi Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Các địa phương tiếp tục tuyên truyền để các cấp, các ngành, các địa phương và người dân đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tránh tâm lý lo lắng thái quá hoặc chủ quan, lơ là trong cộng đồng.

Năm là, tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tuyên truyền nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam.

Ngoài ra, một số nội dung quan trọng khác cần quan tâm, lưu ý:

Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/202); Tuyên truyền những nỗ lực đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Về phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm...

Trọng Đạt/TG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây