Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên: Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

Thứ tư - 14/07/2021 03:35
Ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Kết luận số 98-KL/TU về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là ưu tiên hàng đầu; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới với thời gian nhanh nhất, với phương pháp, cách làm khoa học và hiệu quả hơn. Sau đó, khi nào, nơi nào an toàn và có đủ điều kiện theo quy định thì phải đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chủ động linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt bảy nội dung sau:
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các huyện, thị, thành ủy.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các huyện, thị, thành ủy.
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo sợ trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phân công, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả phối hợp, có sự chỉ đạo, điều phối tập trung, thống nhất giữa các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khẩn trương chỉ đạo tiếp thu các ý kiến, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; đồng thời, khẩn trương khắc phục các hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các đoàn y tế Trung ương, Tổ thông tin đáp ứng nhanh phục vụ phòng chống dịch của Chính phủ, các tỉnh bạn để nâng cao năng lực chống dịch của tỉnh; đồng thời, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác dự báo và điều phối nhịp nhàng để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Yêu cầu ban thường vụ cấp ủy các cấp, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn địa phương mình; kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên tinh thần chủ động, cụ thể, sát từng việc và tăng cường kiểm tra, giám sát.
Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải xác định rõ mục tiêu để đề ra giải pháp dựa trên căn cứ khoa học, phù hợp với diễn biến dịch trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu “rõ, nghiêm, chắc chắn, hiệu quả”. Kế thừa, phát huy các giải pháp hiệu quả, phù hợp, các thành quả, bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt trong thực tiễn phòng, chống dịch thời gian qua. Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chủ quan, lơ là, vi phạm quy định phòng chống dịch, đặc biệt là các trường hợp gây ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Kịp thời động viên các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng phòng, chống dịch tuyến đầu. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống dịch làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục vận động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị

Thực hiện phương châm thần tốc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết, không để trùng lặp, bỏ sót; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm trong cộng đồng. Xét nghiệm phải theo chỉ định chuyên môn, tránh dàn trải gây tốn kém, lãng phí, trả kết quả nhanh, công bố ca bệnh trong thời gian sớm nhất có thể, không để tồn lưu mẫu để phục vụ điều tra, truy vết và cách ly, điều trị. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đảm bảo năng lực xét nghiệm, truy vết, cách ly. Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, xét nghiệm, tiêm chủng, tổng hợp báo cáo, đảm bảo kết nối liên thông để có chỉ đạo kịp thời; áp dụng quét mã QR code để quản lý người ra vào các địa điểm công cộng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuyên truyền nhân dân và cán bộ, công chức, người lao động cài đặt và thường xuyên cập nhật thông tin vào ứng dụng Bluezone; thiết lập và thường xuyên cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

Kịp thời triển khai mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch theo quy định của pháp luật để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nhằm sẵn sàng nguồn lực cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, quyết định. 

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đánh giá mức độ nguy cơ của địa phương mình. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để đưa ra giải pháp hành chính về phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Đối với các khu vực đã được khoanh vùng cách ly y tế thì phải quản lý chặt, không để tình trạng ngoài chặt, trong lỏng. Thực hiện khoanh vùng nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể trên cơ sở đánh giá mức nguy cơ, kết quả điều tra dịch tễ, không máy móc áp dụng theo địa giới hành chính, có thể theo địa hình tự nhiên, liên vùng, liên khu vực; khi chưa khoanh được hẹp thì tạm thời khoanh rộng và khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định phạm vi lây nhiễm để nhanh chóng thu hẹp khu vực giãn cách. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của ngành y tế trong khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Đồng thời, thực tốt công tác vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 cũng như công tác vệ sinh môi trường tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện.

Việc cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa cần được đảm bảo và triển khai một cách khoa học, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu. Đối với các nơi ngoài khu vực cách ly thì có giải pháp để người dân có thể mua được thực phẩm, đồ dùng thiết yếu nhưng phải đảm bảo về phòng chống dịch, không để khan hàng, tăng giá.

Có giải pháp điều trị hiệu quả các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19. Các trường hợp bệnh có diễn biến nặng cần kịp thời điều trị, xử lý. Chủ động phối hợp, đề nghị với các đơn vị y tế tuyến trên để được hỗ trợ khi cần thiết.

Về đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

Khẩn trương nắm bắt sát tình hình thực tế, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có giải pháp hỗ trợ phân phối, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Về công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch

Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống COVID-19 thống nhất, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau (báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, các website, trang thông tin điện tử, facebook...) với thông tin đầy đủ về dịch bệnh, về phương thức phòng, chống, về các chỉ đạo của đơn vị chức năng, các điểm cách ly,… thống nhất, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện. Không để người dân hoang mang do thiếu thông tin, hay thông tin không chính xác. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thiết lập đường dây nóng để tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của nhân dân về phòng, chống dịch và công khai kết quả. Lưu ý, cần phân loại thông tin nghiệp vụ phục vụ các cơ quan phòng, chống dịch và thông tin đại chúng để đưa tin cho phù hợp.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh hoàn thiện cơ chế báo cáo thông suốt từ xã đến tỉnh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu, tổng hợp tình hình thực tiễn từ các địa phương và làm tốt công tác dự báo để kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra quyết định phù hợp nhất; triển khai cơ chế cung cấp thông tin cho các huyện, thị xã, thành phố về các quy định, hướng dẫn chuyên môn, kinh nghiệm xử lý tình huống hình thức phù hợp, đảm bảo đầy đủ thông tin, kịp thời, hiệu quả.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai các giải pháp công nghệ thông tin để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiên cứu triển khai các giải pháp để không làm gián đoạn, giảm hiệu suất công việc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo, triển khai công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, bịa đặt, lợi dụng tình hình COVID-19 để chống phá Đảng, Nhà nước.

Về các chế độ, chính sách liên quan đến dịch Covid-19

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm chỉ đạo có hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, đúng đối tượng, kiên quyết không để người dân thiếu đói do dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo quy định, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, rà soát các nguồn lực hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, bảo đảm phù hợp với các quy định, tình hình thực tế và khả năng của địa phương.

Về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên.

 Về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự

Trong quá trình tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch, cần quan tâm, lưu ý đến vấn đề giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là các khu vực, các gia đình có người đi cách ly tập trung.

(PTT) https://tuyengiao.phuyen.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây