KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2023      

Thứ tư - 31/01/2024 22:37
Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và của tuổi trẻ. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra, góp phần đưa công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển.
KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2023      

           Trong năm, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nội dung và hình thức phong phú; chú trọng việc tận dụng lợi thế của các ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền các hoạt động của Đoàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị lớn trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác, ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi...

       Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới. Các cấp bộ Đoàn tổ chức 244 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhằm lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, toàn tỉnh đã có trên 4.200 tin, bài gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện đẹp, các thông tin đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới trên nền tảng mạng xã hội được đăng tải, chia sẻ… Trong năm, cấp tỉnh tuyên dương 29 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 và 12 cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022; 77 gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp huyện và 126 gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp xã được tuyên dương.
         Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn - Hội” được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả, mang tính hành động cao với nhiều hoạt động, mô hình nổi bật, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và xã hội; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, công dân số. Nhiều công trình, mô hình sáng tạo trên các lĩnh vực được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo. Toàn tỉnh thực hiện được 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 69 công trình thanh niên cấp huyện, 328 công trình thanh niên cấp xã, với tổng kinh phí hơn 8,76 tỷ đồng; tổ chức 132 hoạt động nâng cao năng lực số cho 69.571 đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các chương trình tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, Ngày hội chuyển đổi số; phối hợp thành lập 110 Tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 1.320 đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn người dân cài đặt VNeID định danh điện tử, thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử và thủ tục thanh toán điện tử để hướng đến thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
        Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trên các lĩnh vực. Trong năm, Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình Hỗ trợ thanh niên Phú Yên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030”; xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bậc THCS đến THPT. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên hoàn lương, công an, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động được thực hiện hiệu quả; đến nay, tổng dư nợ ủy thác là 331.809 triệu đồng/7.065 hộ/179 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, các hoạt động Đoàn chăm lo cho thanh thiếu nhi được đẩy mạnh. Đoàn các cấp trao tặng hơn 7000 học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; công trình “1.000 địa chỉ Tiếp bước cho em đến trường” được duy trì thực hiện, đến nay đã nhận “đỡ đầu” cho 1.820 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng... Các hoạt động đồng hành phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm tổ chức với hơn 1500 hoạt động thu hút hơn 600.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
      Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện. Toàn tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở; mở lớp cảm tình Đoàn và đã kết nạp mới 10.544 thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được chú trọng, có sự đổi mới về phương thức hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn của từng đối tượng; tổ chức hiệu quả các hoạt động tập hợp, hỗ trợ và chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND, ngày 14/11/2023 về Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội tiếp tục được tăng cường. Đoàn tham mưu cấp ủy quan tâm, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên các cấp, trong đó tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
      Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được coi trọng, góp phần phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Trong năm, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 2.272 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tính đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh có 1.023 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
        Nhìn lại năm 2023, công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch cao, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở; nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực được Đoàn Thanh niên các cấp phát hiện và tuyên dương. Phong trào thanh niên khởi nghiệp có nhiều chuyển biến, nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi đã xuất hiện và được nhân rộng; các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tích cực tham gia các hoạt động cấp tỉnh tổ chức cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao khi tham gia tổ chức các hoạt động tại địa phương. Với những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ 2022 - 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, để lại nhiều dấu ấn đậm nét; uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn được nâng lên và ngày càng được khẳng định rõ nét hơn trong mọi mặt đời sống xã hội. Vinh dự và tự hào hơn khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.
        Năm 2024, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện những nội dung, kế hoạch lớn được xác lập trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là “Năm thanh niên tình nguyện”, gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Đoàn và là năm tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Tuổi trẻ Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, lòng nhiệt huyết, đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, phấn đấu thực hiện hiệu quả 12 chỉ tiêu và 08 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cùng với 110 hoạt động lớn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Phú Yên thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên phát triển nhanh và bền vững./.

          Bài viết đồng chí Lương Minh Tùng - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây