PHÚ YÊN KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2022

Thứ hai - 31/10/2022 23:44
Trên cơ sở Hướng dẫn số 162-HD/UBKTTWĐ, ngày 28/01/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn năm 2022; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Tỉnh Đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/UBKTTĐ, ngày 20/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn “V/v kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022”; đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 20202 tại các cơ sở Đoàn địa phương, đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, trên cơ sở Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022 đến các cấp bộ Đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Phú Yên . Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp mình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cấp bộ Đoàn như: tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và cuối năm 2022.
Đoàn công tác kiểm tra, giám sát đơn vị Tuy An
Đoàn công tác kiểm tra, giám sát đơn vị Tuy An
         Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm tại 04 đơn vị Đoàn cấp huyện (Huyện Đoàn Đồng Xuân, Huyện Đoàn Sơn Hòa, Huyện Đoàn Tây Hòa, Thị Đoàn Sông Cầu) và 08 đơn vị Đoàn cấp xã trực thuộc 04 huyện, thị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 đối với 6 Đoàn cấp huyện (Thị Đoàn Đông Hòa, Huyện Đoàn Tuy An, Huyện Đoàn Phú Hòa, Huyện Đoàn Sông Hinh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh) và 12 tổ chức Đoàn cấp cơ sở trực thuộc đoàn cấp huyện. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức kiểm tra công tác triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác cho vay thanh niên đối với 09 đơn vị Đoàn cấp huyện.
          Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đoàn, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Kết quả kiểm tra cho thấy: việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thi hành Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn các cấp được quán triệt kịp thời, nghiêm túc trong cán bộ, đoàn viên, đồng thời được cụ thể hóa triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các cấp bộ Đoàn đều lấy chủ đề công tác hàng năm làm nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
kiểm tra đông hòa
 
         Đoàn công tác kiểm tra, giám sát đơn vị Thị Đoàn Đông Hòa

        Giám sát chuyên đề: Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TĐTN-TCKT, ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2019-2022” tại 02 huyện: Huyện Đoàn Đồng Xuân và Thành Đoàn Sông Cầu. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện các chủ trương công tác lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trên các mặt công tác: Xây dựng Đoàn và chỉ đạo phong trào thanh niên, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện của BCH Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Kết quả cho thấy Đoàn cấp huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ đảm bảo chất lượng các chủ trương, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; có nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, phù hợp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 343-KH/TĐTN-TCKT, ngày 06/7/2022 về “Tổ chức giám sát và phản biện xã hội năm 2022”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự kiến giám sát trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động-Thương binh và xã hội; Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thị xã Đông Hòa; Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Sơn Hòa; Giám sát gián tiếp: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội các đơn vị: Thị xã Sông Cầu, huyện Tây Hòa, huyện Sông Hinh, huyện Đồng Xuân, huyện Phú Hòa.
kiểm tra cuối năm
Đoàn công tác kiểm tra, giám sát đơn vị Thị Đoàn Sông Cầu          
Ngày 05/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Quyết định số 824  -QĐ/TĐTN-TCKT về V/v thành lập Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2022” với sự tham gia của lãnh đạo các ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, qua phản ánh của các đơn vị cấp huyện thì nội dung giám sát không thuộc nội dung các đơn vị cấp huyện triển khai, vì vậy để công tác giám sát đảm bảo toàn diện, đúng theo chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã điều chỉnh nội dung giám sát cụ thể như sau: Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, do điều kiện khách quan, trong thời gian Tỉnh Đoàn đang tập trung chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn các cấp nên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết định chuyển đổi hình thức giám sát trực tiếp sang hình thức giám sát gián tiếp đối với các đơn vị được chọn giám sát trực tiếp theo Kế hoạch số 343-KH/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Theo đó, các đơn vị được giám sát đã gửi đầy đủ báo cáo về Tỉnh Đoàn, trên cơ sở đó, bộ phận giúp việc đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Đặc biệt, trong năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề 2022 tại 04 đơn vị Đoàn cấp huyện trên địa bàn tỉnh (Huyện Đoàn Đồng Xuân, Huyện Đoàn Sơn Hòa, Huyện Đoàn Tây Hòa, Thị Đoàn Sông Cầu) và 08 đơn vị Đoàn cấp xã. Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022 tại 02 huyện: Huyện Đoàn Phú Hòa và Thị Đoàn Sông Cầu.
                                                                                                           KIM TAM 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây