Tuổi trẻ Phú Yên: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” dựng xây quê hương

Thứ sáu - 25/03/2022 04:24
Trải qua 91 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức đoàn và tuổi trẻ Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, tuổi trẻ tỉnh nhà đã đóng góp xứng đáng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần phát triển quê hương.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh cùng Thường trực Tỉnh đoàn khánh thành công trình thanh niên Đường cờ Tổ quốc.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh cùng Thường trực Tỉnh đoàn khánh thành công trình thanh niên Đường cờ Tổ quốc.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò và dành tình cảm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Người căn dặn: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. Cũng từ những tình cảm đặc biệt ấy mà Đoàn Thanh niên đã được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhìn lại chặng đường 91 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, kế thừa truyền thống vẻ vang, nền tảng vững chắc được xây đắp từ các thế hệ đi trước; với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và đoàn cấp trên, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác giáo dục chính trị, lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng của đoàn tạo môi trường thực tiễn sinh động để giáo dục thanh thiếu nhi; cổ vũ lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh cách mạng, xây dựng lối sống đẹp, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến sức trẻ. Đoàn đã huy động và kết nối các nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi; nhiều công trình, phần việc của đoàn gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị như: “1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”, “Bê tông hóa giao thông nông thôn”, “Thắp sáng đường quê”, “1.000 bóng mát cho em đến trường”, “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”; các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn trật tự an toàn và xây dựng văn hóa giao thông...

Bằng những nỗ lực đó, tuổi trẻ Phú Yên đã đóng góp xứng đáng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần phát triển quê hương. Tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội từng bước nâng lên, vai trò của thanh niên tỉnh nhà ngày càng được khẳng định. Nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch, bố trí vào các vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị từ cấp cơ sở đến tỉnh. Công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà được Trung ương Đoàn và Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều năm liền, công tác đoàn, hội, đội của tỉnh nhà nhận được bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn và nhiều bằng khen của UBND tỉnh và các ban, ngành của tỉnh.

Các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến nhà khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Ảnh: HÀ MY

Vững bước tương lai

Biết ơn, tự hào truyền thống để vững bước tương lai, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả “4 phong trào, 3 chương trình” hành động cách mạng của tổ chức đoàn trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Song song đó, tập trung đổi mới cả về nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi nhằm khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Phú Yên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng “đề kháng” cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội các cấp vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, bám sát 3 nhiệm vụ căn bản của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện tiếng nói, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú để tạo nguồn cho Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tiếp cận khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0 cho thanh niên.

Năm 2022, đánh dấu bước chuyển mình của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Tuổi trẻ Phú Yên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi ĐVTN phấn đấu làm ít nhất một việc tốt trong ngày. Mỗi cấp bộ đoàn, hội, đội cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến, làm nảy nở nhiều hơn nữa những bông hoa người tốt, việc tốt trong xã hội, lan tỏa các giá trị đẹp ra cộng đồng.

Bằng niềm tin sắt son với Đảng, với nhân dân, thế hệ trẻ Phú Yên hôm nay nguyện viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi toàn tỉnh đoàn kết, ra sức phấn đấu, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ của mình; phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng của thế hệ trẻ trên mọi lĩnh vực, góp phần dựng xây quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 91 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiếp tục nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa quê hương, đất nước phát triển, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc. PHAN XUÂN HẠNH - Bí thư Tỉnh đoàn

Theo https://baophuyen.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây