91-HD/TĐTN-ĐKTHTN

Hướng dẫn số 91-HD/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 22/02/2016 về Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2016

Số kí hiệu 91-HD/TĐTN-ĐKTHTN
Ngày ban hành 21/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/02/2016
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Nguyễn Khánh Minh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 91 -HD/TĐTN-ĐKTHTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
Phú Yên, ngày 22  tháng 02 năm 2016
 

 
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/3/1931 - 26/3/2016
----------------- 
 

 
 
          Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 16/02/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên hướng dẫn nội dung tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tự giác học tập rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong thanh niên và xã hội.
- Ngày hội phải được triển khai ở tất cả các cấp bộ Đoàn - Hội trên toàn tỉnh. Hoạt động phải mang tính chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo dấu ấn của tổ chức Đoàn - Hội các cấp trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Nội dung và hình thức tổ chức
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên về truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham gia Cuộc thi ảnh “Tự hào – Tôi người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên tổ chức.
- Tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, diễn đàn với Chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, tuổi trẻ Việt Nam, đánh giá thực trạng biểu hiện về lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống của giới trẻ; liên hệ với vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, Hội thao thanh niên các cấp tại địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt và tham gia đầy đủ các môn thi tại Hội thao thanh niên 2016 cấp tỉnh, phát động đoàn viên thanh niên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 tại địa phương, đơn vị, tham gia Giải leo núi Đá Bia năm 2016.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tập thể, các hoạt động team building thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: khám và phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên như tư vấn pháp luật, tư vấn và giới thiêu việc làm, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.
3. Thời gian tổ chức
Triển khai thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2016, tập trung cao điểm vào dịp 26/3/2016 gắn với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Xây dựng Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các kênh thông tin của Đoàn – Hội như: Bản tin “Tuổi trẻ Phú Yên”, phát thanh thanh niên, các trang mạng thông tin của tổ chức thanh niên về truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Giao Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo hoạt động Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
2. Cấp huyện và tương đương
- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức triển khai tốt Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
- Kịp thời giới thiệu và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
Báo cáo kết quả thực hiện Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" về Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn Phú Yên, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điện thoại 0573.848.239; hộp thư điện tử:[email protected] trước ngày 08/4/2016.
 Trên đây là Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả.
 
 
Nơi nhận:
- BBT TW Đoàn;
- Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;                                   
- Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh: Lãnh đạo, VP;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn,
và Đoàn trực thuộc;                    
- Lưu VP, ĐKTHTN.          
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Khánh Minh

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây