Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh Đoàn Phú Yên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT 10/07/2018 Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022
2 Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH 07/06/2018 Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019) có thể lệ kèm theo
3 Số: 88 -HD/TĐTN-TNTH 12/07/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/TWĐTN-TNTH ngày 03/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong các trường THPT, TTGDTX giai đoạn 2015 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:
4 Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH 01/10/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 69-HD/TWĐTN-TNTH ngày 9/11/2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2015 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
5 Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG 14/09/2017 V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng
6 Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG 14/09/2017 Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
7 Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG 13/09/2017 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
8 Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG 06/09/2017 V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
9 Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 06/09/2017 V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông
10 Kế hoạch số 324-KH/TĐTN-TG 05/09/2017 Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ" chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022
11 Công văn số 2291-CV/TĐTN-TG 26/08/2017 “V/v triển khai tuyên truyền các nội dung, khẩu hiệu về ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN”
12 Công văn số 2290-CV/TĐTN-TG 26/08/2017 “V/v định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017”
13 Công văn số 2289-CV/TĐTN-TG 26/08/2017 V/v tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018
14 Công văn số 2265 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/08/2017 V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017
15 Hướng dẫn số 117 -HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/08/2017 Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
16 Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-STTTT-TĐTN 25/07/2017 Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017
17 Kế hoạch số 321-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 17/07/2017 Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên
18 Kế hoạch số 320 -KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 17/07/2017 Tổ chức Cuộc thi làm phim ngắn tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông
19 Hướng dẫn số 116 -HD/TĐTN-TCKT 11/07/2017 Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng" năm 2017
20 Kế hoạch phối hợp số 04 -KHPH/TĐTN- TNXP 30/06/2017 Tổ chức Chương trình 'Hành quân về nguồn"
21 Công văn số 2209-CV/TĐTN-TG 23/06/2017 V/v tuyên truyền đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
22 Công văn số 2208-CV/TĐTN-TG 23/06/2017 V/v hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sỹ
23 115-HD/TĐTN-TG 23/06/2017 Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mớ
24 Chương trình phối hợp số 04 -CTPH/TĐTN-BTG 22/06/2017 Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022
25 Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 12/06/2017 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017
26 Công văn số 2196-CV/TWĐTN-TG 09/06/2017 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
27 Hướng dẫn số 114-HD/TĐTN-TG 09/06/2017 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
28 Công văn số 2195-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 09/06/2017 V/v triển khai Giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu vàng năm 2017
29 Công văn số 2194-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 09/06/2017 V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
30 Công văn số 2193-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 09/06/2017 V/v triển khai xây dựng 150 Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
31 Công văn số 2189-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 09/06/2017 V/v chuẩn bị các nội dung Hội thi Nghiệp vụ giỏi NHCSXH tỉnh Phú Yên
32 Công văn số 2188-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 09/06/2017 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
33 Thông báo số 503-TB/TĐTN-TCKT 07/06/2017 V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
34 Thông báo số 495-TB/TĐTN-TG 25/05/2017 V/v tham gia Cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
35 Công văn số 2169 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 24/05/2017 "V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 - 31/5/2017"
36 Công văn số 2167 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 24/05/2017 "V/v triển khai Hội thi Nghiệp vụ giỏi NHCSXH tỉnh Phú Yên"
37 Công văn số 2166 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 24/05/2017 "V/v triển khai Cuộc thi xây dựng ý tưởng, đề án Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017"
38 Công văn số 2165-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 24/05/2017 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
39 Công văn số 2161-CV/TĐTN-TG 22/05/2017 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên”
40 Công văn số 2160-CV/TĐTN-TG 22/05/2017 “V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
41 Thông báo số 491-TB/TĐTN-VP 19/05/2017 Thông báo số 491-TB/TĐTN-VP
42 Hướng dẫn số 112-HD/TĐTN-TCKT 18/05/2017 Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
43 Kế hoạch số 315- KH/TĐTN-TCKT 12/05/2017 Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
44 Hướng dẫn số 16 -HD/TĐTN-UBKT 10/05/2017 Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
45 Hướng dẫn số 109-HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT 03/05/2017 Triển khai thực hiện công trình thanh niên
46 Công văn số 2147-CV/TĐTN-VP 10/05/2017 V/v báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
47 Kế hoạch số 314-KH/TĐ-VP 10/05/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
48 Thông báo số 488-TB/TĐTN-TG 04/05/2017 Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX
49 Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-TG 03/05/2017 Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"
50 Hướng dẫn số 110-HD/TĐTN-TG 03/05/2017 Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"
TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/7/2018 về Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:817 | lượt tải:0

64-KH/TWĐTN-VP

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh " Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018

Lượt xem:276 | lượt tải:90

Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH

Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019)

Lượt xem:290 | lượt tải:131

06-KH/ĐTN

Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lượt xem:169 | lượt tải:51

Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2015 - 2017

Lượt xem:549 | lượt tải:0

Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG

Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Lượt xem:465 | lượt tải:0

Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG

V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng

Lượt xem:759 | lượt tải:110

Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:474 | lượt tải:130

Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT

V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông

Lượt xem:471 | lượt tải:340

Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:368 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây