Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Số kí hiệu Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/09/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 325-KH/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 13 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
--------------------------
 
          Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/TĐTN-TG, ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và bà con nhân dân về tinh thần, ý nghĩa, các nội dung cơ bản và kết quả của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Đại hội) qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà phát triển trong thời gian đến.
- Khẳng định truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam qua 86 năm rèn luyện và trưởng thành; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với tuổi trẻ và công tác thanh niên; tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hiện nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, động viên tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đồng bộ, kịp thời, sinh động trực quan từ cấp tỉnh đến cơ sở, được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời, đảm bảo có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, an toàn và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN (có đề cương kèm theo)
  - Tuyên truyền về vị trí, vai trò và những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các nhiệm kỳ trước, nhấn mạnh kết quả thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2017, trong đó tập trung tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về các mô hình, cách làm sáng tạo, gương cán bộ Đoàn và các đoàn viên thanh thiếu nhi xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2012 - 2017; các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Tuyên truyền về khẩu hiệu hành động Đại hội là "Tuổi trẻ Phú Yên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh"; các phong trào trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên truyền các nội dung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX như: Chương trình, các hoạt động diễn ra tại Đại hội, nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh, tuổi trẻ tỉnh nhà; các văn bản, các tham luận của đại biểu được trình tại Đại hội; vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội; kết quả bầu cử, công bố Đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
          1. Tuyên truyền trực quan; xây dựng các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền
          1.1 Cấp tỉnh
          - Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022; Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ" chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022; thiết kế các sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội (lô-gô, băng rôn, phướn, pa nô, tờ gấp...).
- Triển lãm ảnh về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên; các kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trình chiếu tuyên truyền một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh.
- Xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội.
- Xây dựng các video, clip, trailer tuyên truyền Đại hội; các tờ rơi thông tin nhanh về kết quả Đại hội để các đoàn đại biểu tuyên truyền, báo cáo nhanh kết quả Đại hội tại địa phương, đơn vị.
          1.2 Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Tổ chức tuyên truyền trực quan tập trung tại các trung tâm, tụ điểm đông người, trụ sở tổ chức Đoàn các cấp.
          - Sử dụng các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền Đại hội do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát hành.
          - Khuyến khích các đơn vị có hình thức sáng tạo, chủ động xây dựng các sản phẩm tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh tại địa phương, đơn vị (các nội dung thực hiện phải được Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh kiểm duyệt trước khi thực hiện tuyên truyền).
2. Tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, internet và mạng xã hội
2.1 Cấp tỉnh
Phối hợp Báo Phú Yên xây dựng các chuyên mục tuyên truyền Đại hội, ra các số tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phối hợp Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên có các bài viết tuyên truyền phát hành đúng thời gian khai mạc Đại hội để phát cho đại biểu dự Đại hội; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát thanh trực tiếp, truyền hình trực tiếp chương trình phiên khai mạc Đại hội; đăng tải các sản phẩm tuyên truyền trực quan; các video clip tuyên truyền, các nội dung của Đại hội trên website của Tỉnh đoàn, các trang facebook của Đoàn - Hội - Đội của tỉnh.
          2.2 Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
            Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền cho Đại hội, chiếu phim tư liệu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện; loa, đài cấp xã, trường học trong toàn tỉnh… Khích lệ đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Đại hội, cập nhật ảnh đại diện, lô - gô Đại hội... trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội.
          3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
          3.1 Cấp tỉnh
          - Phối hợp Nhà hát ca múa nhạc Dân gian Sao biển thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng tại Đại hội.
          - Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, loại hình biểu diễn nghệ thuật sinh động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IX.
- Chỉ đạo Đoàn - Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội của tỉnh.
          3.2 Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
  - Đoàn - Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội của tỉnh.
  - Các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng thành công Đại hội. Khuyến khích các đơn vị đồng loạt tổ chức và thông báo nhanh kết quả Đại hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực tham mưu các nội dung tuyên truyền Đại hội hiệu quả.
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn căn cứ chức năng nhiệm vụ, hỗ trợ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trong công tác tham mưu các nội dung tuyên truyền, đồng thời theo dõi, định hướng địa bàn phụ trách trong công tác tuyên truyền Đại hội.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
Thực hiện các nội dung được phân công ở mục III của kế hoạch đạt hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2017-2022.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- BBT, TG, TC, VP TW Đoàn;
- TT, Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy;
- UV BCH, UBKT Tỉnh Đoàn;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây