V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017

V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017

Số kí hiệu Thông báo số 503-TB/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 06/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 503-TB/TĐTN-TCKT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 07 tháng  6  năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
6 tháng đầu năm 2017
----------------
 
          Căn cứ Kế hoạch số 315-KH/TĐTN-TCKT, ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 như sau:
          1. Thời gian: Từ ngày 08/6/2017 đến ngày 23/6/2017
1.1. Đối với các Huyện, Thị Đoàn
* Buổi sáng
- Từ 07h30 - 09h30: Kiểm tra công tác vốn vay của các xã, phường, thị trấn và Văn phòng Đoàn cấp huyện; (các xã mang hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác vốn vay về Huyện, Thị Đoàn).
- Từ 09h30 - 11h30: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện, Thị Đoàn.
* Buổi chiều
- Từ 13h30 - 15h00: Kiểm tra công tác vốn vay của các xã, phường thị trấn và Văn phòng Đoàn cấp huyện; (các xã mang hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác vốn vay về Huyện, Thị Đoàn).
- Từ 15h30 - 17h00: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện, Thị Đoàn.
* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung kiểm tra vốn vay thực hiện theo Kế hoạch số 284-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT, ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về kiểm tra, giám sát công tác triển khai vốn vay thanh niên năm 2017.
1.2. Đối với Đoàn khối Các cơ quan, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
* Buổi sáng:
Từ 8h00 đến 10h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.
* Buổi chiều:
Từ 14h00 đến 16h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.
  2. Lịch kiểm tra, giám sát
STT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra
1 Huyện Đoàn Đồng Xuân Buổi sáng 08/6/2017
2 Huyện Đoàn Sơn Hòa Buổi chiều 16/6/2017
3 Huyện Đoàn Sông Hinh Buổi sáng 20/6/2017
4 Huyện Đoàn Tây Hòa Buổi chiều 20/6/2017
5 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Buổi sáng 21/6/2017
6 Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Buổi chiều 21/6/2017
7 Thị Đoàn Sông Cầu Buổi sáng 22/6/2017
8 Huyện Đoàn Tuy An Buổi chiều 22/6/2017
9 Huyện Đoàn Phú Hòa Buổi sáng 23/6/2017
10 Huyện Đoàn Đông Hòa Buổi chiều 23/6/2017
* Lưu ý: Các nội dung khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo tinh thần Kế hoạch 315-KH/TĐTN-TCKT, ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện./.
 
 
 
Nơi nhận:                             
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn
  và Đoàn trực thuộc;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;   
- Lưu VP, TCKT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây