Tổ chức Chương trình 'Hành quân về nguồn"

Tổ chức Chương trình 'Hành quân về nguồn"

Số kí hiệu Kế hoạch phối hợp số 04 -KHPH/TĐTN- TNXP
Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh - Lê Thị Tuyết Nga

Nội dung

TỈNH ĐOÀN - HỘI CỰU TNXP
TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  04  -KHPH/TĐTN-TNXP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức “Hành quân về nguồn”
-----------
            Thực hiện chương trình phối hợp số 03-CTPH/TĐTN-TNXP, ngày 20/4/2017 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2019; nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 67 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950- 15/7/2017), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức “Hành quân về nguồn” với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, của quê hương Phú Yên, truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong và Đoàn Thanh niên qua các thời, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo niềm tin, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
3. Chương trình hành quân về nguồn phải được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung
Tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” tại khu di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng - xã An Xuân - huyện Tuy An với các hoạt động như:
- Tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng.
- Ôn lại truyền thống 67 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950- 15/7/2017).
- Tặng quà cho gia đình hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong.
- Tổ chức cuộc thi “Vũ điệu cha cha cha” và cuộc thi văn nghệ.
- Chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ.
 
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: tổ chức vào ngày 15/7/2017.
- Địa điểm: Khu di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng - xã An Xuân - huyện Tuy An.
3. Đối tượng, số lượng
Mỗi huyện, thị, thành phố cử 10 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu và 10 cô, chú hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tham gia.
4. Hình thức di chuyển
Các đơn vị tự di chuyển và có mặt tại Khu di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng trước 8h00 ngày 15/7/2017.
5. Chương trình hoạt động
Thời gian Nội dung hoạt động
8h00 - 8h10 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
8h10- 8h20 Phát biểu của Thường trực Hội Cựu TNXP và Thường trực Tỉnh Đoàn.
8h20 - 8h40 Nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu di tích lịch sử.
8h40 - 9h30 Tham quan khu di tích lịch sử.
09h30 - 11h00 - Ôn lại kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950- 15/7/2017).
- Tặng quà cho gia đình hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong.
11h00 - 13h00 Ăn trưa.
13h00 - 15h00 Tổ chức cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi văn nghệ và chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ.
15h00 Kết thức chương trình.
Ghi chú:
- Đối với cuộc thi vẽ tranh: mỗi đơn vị cử 03 người tham gia vẽ một bức tranh trong vòng 45 phút, trên giấy roki theo chủ đề của Ban Tổ chức, sau đó mỗi đơn vị cử đại diện để thuyết trình về bức tranh của đơn vị mình. Chủ đề của cuộc thi vẽ tranh sẽ được Ban Tổ chức đưa ra tại chương trình. Ban Tổ chức chọn 03 tiết mục để trao giải nhất, giải nhì và giải ba.
 - Đối với cuộc thi văn nghệ: mỗi đơn vị chuẩn bị một tiết mục đơn ca và một tiết mục song ca (tiết mục song ca: 01 cán bộ, hội viên và 01 cán bộ, đoàn viên). Khuyến khích các đội chuẩn bị các tiết mục biểu diễn có múa phụ họa. Mỗi thể loại, Ban Tổ chức chọn 03 tiết mục để trao giải nhất, giải nhì và giải ba.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan tham gia hoạt động.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra là đơn vị thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn; tổng hợp, xây dựng dự trù kinh phí, báo cáo Thường trực Tỉnh Đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phê duyệt.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn phụ trách công tác tuyên truyền các hoạt động trên các kênh thông tin của Đoàn.
2. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh
- Chỉ đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong các huyện, thị, thành phố phối hợp với các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch.
- Giao Văn phòng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm giúp Hội Cựu Thanh niên xung phong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp Tỉnh Đoàn xây dựng dự trù kinh phí.
- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
3. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong các huyện, thị, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Hội Cựu Thanh niên xung phong các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu các nội dung nêu trong kế hoạch.
- Các đơn vị tự lo kinh phí tham gia hoạt động; tự chuẩn bị thức ăn (thức ăn chuẩn bị sẵn, không nấu ăn tại khu di tích), nước uống và các vật dụng cần thiết khác có liên quan, đảm bảo tiện dụng, gọn gàng, thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Mỗi cá nhân tham gia chương trình tự trang bị đèn pin để tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng.
4. Huyện Đoàn Tuy An
- Chuẩn bị hệ thống âm thanh để tổ chức chương trình.
- Làm việc với các ngành liên quan để hỗ trợ tham quan khu địa đạo, địa điểm tổ chức các hoạt động; người hướng dẫn tham quan và giới thiệu về khu địa đạo Gò Thì Thùng.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức “Hành quân về nguồn” của Tỉnh Đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin cần trao đổi, các đơn vị liên hệ về Tỉnh Đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra, điện thoại: 0257.3849473 và Văn phòng Hội Cựu Thanh niên xung phong, điện thoại: 0257.3824547./.
 
          TM. HỘI CỰU TNXP TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
 
Lê Thị Tuyết Nga
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Phan Xuân Hạnh
 Nơi nhận:
- TW Đoàn: BBT, VP, TC;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Tỉnh Đoàn: TT, BTV, các ban;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- Hội Cựu TNXP các huyện, thị, thành phố;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn;
- Lưu: VP, TCKT.                                 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây