“V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

“V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Số kí hiệu Công văn số 2160-CV/TĐTN-TG
Ngày ban hành 22/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 2160-CV/TĐTN-TG
V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc
 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2017
 
 
Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 18/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới",
Nhằm đánh giá tổng quan kết quả thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong hệ thống Đoàn thanh niên của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung sau:
I. Kết quả đạt được
1. Công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".
2. Sự chuyển biến nhận thức của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng (cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn) về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
3. Công tác xây dựng, quản lý và chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng.
- Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn.
- Việc áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng.
4. Đánh giá chung
5. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
6. Bài học kinh nghiệm
II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
1. Phương hướng, nhiệm vụ
2. Các giải pháp
3. Các đề xuất, kiến nghị
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trước ngày 19/6/2017. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp. Tuy Hòa; email: tdpy.tuyengiao@gmail.com; điện thoại: 0573.846.713.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/7/2018 về Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:116 | lượt tải:0

64-KH/TWĐTN-VP

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh " Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018

Lượt xem:102 | lượt tải:36

Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH

Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019)

Lượt xem:71 | lượt tải:46

06-KH/ĐTN

Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lượt xem:10 | lượt tải:4

Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2015 - 2017

Lượt xem:297 | lượt tải:0

Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG

Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Lượt xem:344 | lượt tải:0

Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG

V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng

Lượt xem:619 | lượt tải:79

Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:333 | lượt tải:86

Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT

V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông

Lượt xem:282 | lượt tải:295

Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:231 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây