Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên

Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên

Số kí hiệu Kế hoạch số 321-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT
Ngày ban hành 16/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/07/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 321-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 17  tháng 7 năm 2017   
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên
------------------
Thực hiện Kế hoạch số 316 -KH/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU
- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước.
- Động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên.
- Lớp tập huấn phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả; đáp ứng được nhu cầu thực tế của thanh niên.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian - Địa điểm
- Lớp thứ nhất:
+ Thời gian: 02 ngày, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 28, 29/7/2017.
+ Địa điểm: Huyện Sông Hinh
- Lớp thứ hai:
+ Thời gian: 02 ngày, Dự kiến trung tuần tháng 8/2017.
+ Địa điểm: Phòng hội thảo Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên (cơ sở 2, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Thành phố Tuy Hòa).
          2. Thành phần, số lượng triệu tập
- Lớp thứ nhất:
+ Thành phần: Cán bộ Đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh.
+ Số lượng: 100 ĐVTN
- Lớp thứ hai:
+ Thành phần: Cán bộ Đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi đơn vị 12 người, riêng đơn vị Sông Hinh không tham gia.
+ Số lượng: 100 ĐVTN
3. Nội dung chương trình lớp tập huấn
* Tập huấn tại huyện Sông Hinh
- Các biện pháp phòng trừ bệnh trên cây tiêu.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất cây cao su.
- Kỹ thuật sản xuất lúa lai.
* Tập huấn tại Tỉnh đoàn
- Quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP.
- Mô hình trồng cây dược liệu.
- Kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học sử dụng đệm lót sinh học.
* Các nội dung khác
- Giới thiệu và phổ biến các mô hình phát triển kinh tế mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình liên kết chuỗi sản xuất, thu mua và tiêu thu nông sản,…
- Giới thiệu mô hình trồng cây Măng tây.
- Hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác và CLB phát triển kinh tế trong thanh niên.
4. Kinh phí
- Cán bộ hưởng lương từ ngân sách: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Cán bộ, đoàn viên, thanh niên không hưởng lương: Ban Tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ một phần kinh phí đi lại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
 - Xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai lớp tập huấn. 
- Giao Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn tham mưu triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch.
- Mời báo cáo viên cũng như các chuyên gia tham gia lớp tập huấn.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn
- Triệu tập lực lượng tham gia lớp tập huấn đảm bảo thời gian và số lượng. Danh sách tham gia lớp tập huấn về Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn trước 16h00' ngày 28/7/2017.
- Quán triệt cán bộ tham gia lớp tập huấn phải chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc do Ban Tổ chức đề ra.
- Riêng lớp thứ nhất, Huyện Đoàn Sông Hinh chuẩn bị hội trường, âm thanh và nước uống cho đại biểu, học viên tham gia lớp tập huấn. Tổng hợp danh sách học viên tham gia lớp tập huấn gửi về Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn trước ngày 24/7/2017.
 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả. Mọi thông tin, các đơn vị liên hệ về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn, hộp thư điện tử: [email protected], Điện thoại: 0257.3848460.
 
 
Nơi nhận:
- Ban TNNT TW Đoàn;
- Ban DV Tỉnh uỷ;
- Sở NNPTNT tỉnh;
- Vp điều phối NTM tỉnh;
- TT, các Ban, đơn vị Tỉnh Đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn;
- Lưu VP, TNNTCNVC&ĐT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
Đã ký và đóng dấu
 
 
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây