Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017

Số kí hiệu Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT
Ngày ban hành 11/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 316-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017
-----------
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Kế hoạch số 64-KH/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 06/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình xây dựng Nông thôn mới; vận động nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về Nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân ở vùng nông thôn.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, rõ việc, rõ mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn nông thôn, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hoạt động của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư.
2. Yêu cầu
- Các nội dung tuyên truyền phải được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; hình thức tổ chức chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Gắn việc xây dựng đời sống mới ở khu dân cư với xây dựng nông thôn mới thông qua việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, qua đó, góp phần phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh thiếu niên về chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua các kênh tuyên truyền: Trang thông tin điện tử Tuổi trẻ Phú Yên, chuyên mục Góc trẻ trên Báo Phú Yên, chương trình Phát thanh thanh niên trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; thường xuyên viết tin, bài phản ánh về hoạt động xây dựng nông thôn mới, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc chung tay xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi địa phương, đảm nhận những việc mới, việc khó; duy trì, nhân rộng hiệu quả các mô hình, công trình thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, mô hình Khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh...
- Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và gia đình đoàn viên thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn xung kích đi đầu trong việc di dời chuồng trại, xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình, công trình nước sạch hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn quy định và vận động các hộ gia đình có đoàn viên, thanh niên phải tiên phong, gương mẫu bảo vệ môi trường. 
- Tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh; vận động ĐVTN và nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon. Củng cố và thành lập mới các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh thôn, xóm, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ...
- Tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể thông qua các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới; thành lập các đội hình thanh niên đến từng hộ gia đình để vận động chung sức xây dựng Nông thôn mới.
2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ gắn với tuyên truyền nông thôn mới
- Hình thức:
+ Tổ chức các chuỗi tiết mục văn nghệ bao gồm các thể loại như: hát, múa, kịch, thời trang... tuyên truyền ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ biển đảo tổ quốc, ca ngợi sự đổi mới của quê hương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
+ Tổ chức giao lưu đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương các kiến thức về chương trình nông thôn mới, kết quả đạt được trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà...
+ Tổ chức hoạt động quyên góp, ủng hộ tặng quà, học bổng cho con của nông dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại địa phương.
- Đối với cấp tỉnh: Tỉnh Đoàn phối hợp BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tuyên truyền Nông thôn mới, gắn với hoạt động trao, tặng quà cho con nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
- Đối với cấp huyện và tương đương: Phối hợp BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.
3. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp sạch cho thanh niên
3.1. Nội dung
Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp sạch cho thanh niên với các nội dung sau:
- Thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ giúp thanh niên sản xuất kinh doanh nông nghiệp sạch.
- Các chuyên gia về nông nghiệp giới thiệu những kiến thức khoa học kỹ thuật mới tập trung vào các chuyên đề như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, con giống ; Cách bón phân, phân loại các loại đất, khí hậu phù hợp với từng loại cây, con...theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch.
- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi, công nghệ mới... phù hợp và hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, đơn vị.
- Giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương từ đó thúc đẩy các mô hình kinh tế thanh niên phát triển tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên được trao đổi, thảo luận về những khó khăn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế.
- Giới thiệu và phổ biến những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.
3.2. Hình thức và địa điểm tổ chức
- Tỉnh Đoàn phối hợp với BCĐ Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp sạch cho thanh niên nông thôn thuộc 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 7/2017.
4. Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ xã xây dựng Nông thôn mới năm 2017. (Từ tháng 6 đến tháng 12/2017)
- Hình thức: Phối hợp cùng với địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền…với mục đích địa phương được công nhận Nông thôn mới năm 2017.
- Địa điểm: Xã Hòa Mỹ Tây – huyện Tây Hòa
5. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thành lập các Tổ hợp tác, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. (thời gian tổ chức, cuối tháng 7/2017)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Quán triệt, triển khai kế hoạch này đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức.
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức truyền thông rộng rãi trong toàn xã hội về ý nghĩa, mục đích của các chương trình.
- Giao Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị làm bộ phận thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các ban, ngành tổ chức thành công các hoạt động.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động “Tuổi trẻ Phú Yên chung tay xây dựng nông thôn mới” trên các kênh thông tin của Đoàn.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị, đảm bảo các hoạt động rõ việc, rõ mô hình, mang lại tính hiệu quả thực tế.
- Quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đến các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị.
- Báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về việc tham gia các nội dung đề ra; triệu tập đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn, các hoạt động... đảm bảo số lượng, thành phần và thời gian.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả. Mọi thông tin, các đơn vị liên hệ về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị, hộp thư điện tử: tdpy.bantnnt@gmail.com, điện thoại: 057.3848460./.
 
 
Nơi nhận:                             
- TWĐ: Ban Tổ chức; Ban TNNT;
- Đ/c Bùi Quang Huy - BTTWĐ;           
- Tỉnh ủy: Thường trực,
  Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban CĐ CTMTQG XDNTM tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn
  và Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP, TNNTCNVC&ĐT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Phan xuân Hạnh
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây