Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Số kí hiệu Hướng dẫn số 112-HD/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 17/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
* * *
Số: 112-HD/TĐTN-TCKT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
---------------
Thực hiện Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 01-HD/BTC, ngày 26/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn “V/v Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, cụ thể như sau:
1. Nơi cư trú và sinh hoạt Đoàn nơi cư trú
1.1. Nơi cư trú: Nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú có thời hạn từ 6 tháng trở lên.
1.2. Sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú: Là toàn bộ hoạt động của đoàn viên (đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú) tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư nhằm thực hiện trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức Đoàn nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn. Tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú bao gồm tham gia sinh hoạt và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, nơi cư trú.
1.3. Nơi giới thiệu: là các Chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý hồ sơ đoàn viên, riêng đối với khu vực trường học sẽ do Đoàn trường giới thiệu.
1.3. Nơi tiếp nhận: là Đoàn xã, phường, thị trấn trực thuộc Huyện, Thị, Thành Đoàn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Riêng đoàn viên là sinh viên đang ở tại Ký túc xá của các trường thì nơi tiếp nhận là Đoàn cấp huyện.
2. Đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
- Đoàn viên là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông (gồm: trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú.
- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- Đoàn viên là công nhân làm việc trong các doanh nghiệp.
- Đoàn viên trong lực lượng vũ trang căn cứ điều kiện thực tế các đơn vị xây dựng hướng dẫn để triển khai cho phù hợp với đơn vị mình.
* Các đối tượng sau đây thuộc diện miễn tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú (nếu có nguyện vọng):
- Đoàn viên là học sinh lớp 12, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp đang học năm cuối.
- Đoàn viên từ 30 tuổi trở lên chưa trưởng thành Đoàn.
- Đoàn viên đang trong thời kỳ thai sản và nghỉ hộ sản.
- Đoàn viên bị khiếm khuyết hoặc dị tật khiến cho học tập, lao động, sinh hoạt khó khăn.
- Đoàn viên đi học, lao động, công tác ngoài địa bàn tỉnh từ 03 tháng trở lên.
3. Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
3.1. Quyền của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
- Được tổ chức Đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động để phấn đấu trưởng thành.
- Được tham dự sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn nơi cư trú và đóng góp ý kiến tại đại hội, hội nghị của chi đoàn, được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.
- Được lấy nhận xét, đánh giá về quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú để phục vụ học tập, lao động, công tác.
- Đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú được ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp cơ sở và chi đoàn nơi cư trú khi đã chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi đó trước khi được bầu. Trường hợp ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn phải được sự đồng ý của cấp ủy xã, phường, thị trấn và Đoàn cấp trên trực tiếp; đồng thời có ý kiến đồng ý của chi bộ nơi học tập, lao động, công tác (nếu đoàn viên là đảng viên).
3.2. Nghĩa vụ của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
- Chủ động tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn tại nơi cư trú tổ chức; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú.
- Tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi trên địa bàn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và thanh thiếu nhi trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác tại nơi cư trú. 
4. Nội dung tham gia sinh hoạt Đoàn của đoàn viên tại nơi cư trú
4.1. Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú thông qua các nội dung
- Tham gia các công trình, chương trình, dự án gắn với chuyên môn nghề nghiệp, học tập của đoàn viên đang cư trú trên địa bàn để đóng góp cho địa phương.
- Tham gia các hoạt động do chi đoàn, đoàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú tổ chức:
+ Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
+ Các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội.
+ Hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
+ Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
+ Xây dựng chi đoàn mạnh ở địa bàn dân cư; vận động các nguồn lực xã hội một cách hợp pháp hỗ trợ hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.
4.2. Các hình thức hoạt động khác được xem là sinh hoạt nơi cư trú
- Hoạt động hè của đoàn viên học sinh THPT trên địa bàn dân cư dưới sự chỉ đạo chung của đoàn cấp huyện.
- Các hoạt động tình nguyện tập trung theo chiến dịch của sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư: Mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh…
- Các hoạt động phối hợp của đoàn các đơn vị khối trường học, đơn vị hành chính, doanh nghiệp... với đoàn trên địa bàn dân cư.
5. Thời điểm và mức độ tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú
5.1. Thời điểm tham gia: Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc thời điểm thuận lợi ngoài giờ học tập, lao động, công tác.
5.2. Mức độ tham gia: Trong 01 năm, đoàn viên tham gia tối thiểu 02 lần sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
Trong trường hợp đặc biệt, để thuận lợi cho việc tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú, đoàn viên có quyền lựa chọn địa bàn dân cư (không nhất thiết phải tại nơi thường trú hoặc tạm trú của mình) để tham gia sinh hoạt khi được sự đồng ý của chi đoàn và Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên đồng ý.
6. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
6.1. Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện
6.1.1. Đối với Đoàn trường (thực hiện việc giới thiệu)
Bước 1: Đoàn trường thông báo tới đoàn viên về chủ trương tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và cho đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia.
Bước 2: Cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên đăng ký (theo mẫu 1-SHĐ), được in và đóng dấu treo của đoàn cấp trên trực tiếp trước khi chi đoàn ghi thông tin và chuyển cho đoàn viên.
Bước 3: Chi đoàn vào sổ theo dõi, quản lý đoàn viên đăng ký tham gia hoạt động nơi cư trú và báo cáo danh sách lên Đoàn trường. Đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú (ghi nhận xét trong sổ đoàn viên) kết hợp trong quá trình nhận xét, xếp loại đoàn viên hằng năm.
          * Lưu ý: Đối với đoàn viên học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại địa phương (phạm vi trong một huyện) trong dịp nghỉ hè thì Đoàn trường chủ trì, phối hợp với Đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện giới thiệu đoàn viên tham gia hoạt động hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.
          6.1.2. Đối với cấp bộ Đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
  Bước 1: Đoàn cơ sở địa bàn dân cư tiếp nhận giấy giới thiệu do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ Đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên); tổ chức cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, sở trường gắn với nội dung, chủ đề hoạt động của đơn vị (hình thức đăng ký qua phiếu do Đoàn cấp huyện thiết kế).
Bước 2: Giới thiệu tham gia các hoạt động phù hợp căn cứ vào hoạt động cụ thể của các chi đoàn trên địa bàn.
Bước 3: Vào sổ theo dõi và lập danh sách báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp để thống nhất quản lý.
Bước 4: Nhận xét đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
* Thời điểm nhận xét, đánh giá
- Hàng năm, Chi đoàn nơi cư trú nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; Đoàn xã, phường, thị trấn xác nhận và gửi kết quả đánh giá về Đoàn trường làm căn cứ đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm học. Đoàn trường tiếp nhận và căn cứ vào phiếu đánh giá đoàn viên của chi đoàn, nơi cư trú để đánh giá chất lượng và xếp loại đoàn viên. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả cho Đoàn cấp trên trực tiếp. Việc nhận xét, đánh giá phải được hoàn thành trước tháng 4 hàng năm.
- 03 tháng hè Đoàn cấp xã, phường, thị trấn và tương đương tiếp tục quản lý, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt, hoạt động và rèn luyện của đoàn viên học sinh, sinh viên.
- Ngoài ra, Chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú có trách nhiệm nhận xét, đánh giá khi đoàn viên có đề nghị.
* Tiêu chí nhận xét, đánh giá và xếp loại
- Tiêu chí nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức, thái độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
+ Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
- Căn cứ vào 3 tiêu chí trên, sẽ xếp loại đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 02 mức: Đạt hoặc Không đạt (theo mẫu 3 - SHĐ đính kèm). Trường hợp đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì không tiến hành đánh giá hoặc ghi rõ không tham gia (nếu có yêu cầu nhận xét).
Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho tổ chức Đoàn nơi trực tiếp quản lý đoàn viên hoặc các đơn vị có liên quan phải có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên cư trú. Trường hợp phải chuyển nhận xét, đánh giá cho nhiều đoàn viên trong cùng một đơn vị có thể thực hiện bằng danh sách (theo mẫu 3 - SHĐ đính kèm).
6.2. Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công nhân làm việc trong các doanh nghiệp
6.2.1. Đối với chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên (Thực hiện việc giới thiệu đoàn viên)
Bước 1: Chi đoàn thông báo tới đoàn viên về chủ trương tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và cho đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia.
Bước 2: Cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên đăng ký (theo mẫu 1-SHĐ), được in và đóng dấu treo của đoàn cấp trên trực tiếp trước khi chi đoàn ghi thông tin và chuyển cho đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc giới thiệu.
Bước 3: Chi đoàn vào sổ theo dõi, quản lý đoàn viên đăng ký tham gia hoạt động nơi cư trú và báo cáo danh sách lên đoàn cấp trên trực tiếp. Đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú (ghi nhận xét trong sổ đoàn viên) kết hợp trong quá trình nhận xét, xếp loại đoàn viên hằng năm.
6.2.2. Đối với cấp bộ đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
Bước 1: Đoàn cơ sở địa bàn dân cư tiếp nhận giấy giới thiệu do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ Đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên); tổ chức cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, sở trường gắn với nội dung, chủ đề hoạt động của đơn vị (hình thức đăng ký qua phiếu do Đoàn cấp huyện thiết kế).
Bước 2: Giới thiệu tham gia các hoạt động phù hợp căn cứ vào hoạt động cụ thể của các chi đoàn trên địa bàn.
Bước 3: Vào sổ theo dõi và lập danh sách báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp để thống nhất quản lý.
Bước 4: Nhận xét đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
* Thời điểm nhận xét, đánh giá
- Hàng năm, Chi đoàn nơi cư trú nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; Đoàn xã, phường, thị trấn xác nhận và gửi kết quả đánh giá về Chi đoàn nơi trực tiếp quản lý đoàn viên. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả cho Đoàn cấp trên trực tiếp. Việc nhận xét, đánh giá phải được hoàn thành trước tháng trước tháng 11 hàng năm.
- Ngoài ra, Chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú có trách nhiệm nhận xét, đánh giá khi đoàn viên có đề nghị.
* Tiêu chí nhận xét, đánh giá và xếp loại
Thực hiện theo tiêu chí nhận xét, đánh giá của đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện.
6.3. Đối với đoàn viên trong lực lượng vũ trang
Đoàn viên trong lực lượng vũ trang căn cứ điều kiện thực tế các đơn vị xây dựng hướng dẫn để triển khai cho phù hợp với đơn vị mình.
+ Đối với đoàn viên trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công an.
+ Đối với đoàn viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội.
7. Đối với Đoàn cấp huyện và tương đương
Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương ban hành văn bản hướng dẫn, quán triệt chủ trương và triển khai quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú tới toàn thể các cơ sở đoàn trực thuộc.
- Đối với những đơn vị phải chuyển giao, tiếp nhận số lượng đoàn viên lớn (khoảng từ 300 đến 1.000 đoàn viên) về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ trì việc chuyển giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên giữa các đoàn cấp huyện có liên quan (mẫu 2 - SHĐ đính kèm). Riêng đối với những đơn vị phải chuyển giao, tiếp nhận số lượng đoàn viên lớn (từ 1.000 đoàn viên trở lên) về tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú thì Đoàn cấp tỉnh chủ trì việc chuyển giao, tiếp nhận danh sách giữa các đoàn cấp huyện.
- Đối với địa bàn có đông đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú (địa bàn có nhiều trường cao đẳng, đại học, khu công nghiệp, nơi tập trung đông đoàn viên), việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú sẽ do Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành Đoàn thực hiện.
 Bước 2: Đoàn cấp huyện và tương đương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai tại cơ sở, tổ chức họp quán triệt chủ trương và tiến hành bàn giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên về tham gia sinh hoạt đoàn giữa các cơ sở đoàn trực thuộc (có biên bản bàn giao, tiếp nhận đoàn viên). Sau đó, các đoàn cơ sở vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động tại cư trú của đơn vị.
- Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi (đoàn viên có điều kiện sinh hoạt tương đối tập trung, số lượng không quá lớn, thuận lợi cho việc triệu tập tham gia hoạt động…) thì tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư có thể tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú một cách thường xuyên thông qua các hoạt động phong trào ở địa phương. Hình thức tổ chức có thể triệu tập đoàn viên tham gia hoạt động theo hướng luân phiên hoặc tập trung tùy theo điều kiện thực tế.
- Đối với những nơi đoàn viên không có điều kiện tham gia sinh hoạt, hoạt động thường xuyên (đoàn viên khối hành chính, lực lượng vũ trang, công nhân lao động) thì tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư có thể phối hợp với các tổ chức đoàn có liên quan hoặc tổ chức khác để tổ chức hoạt động tại địa bàn dân cư một cách phù hợp về nội dung, tính chất và thời điểm để đoàn viên cùng tham gia sinh hoạt.
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Cấp tỉnh
- Ban hành Hướng dẫn triển khai tới các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát nội dung này để làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua cuối năm của các đơn vị.
- Các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn và các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của hướng dẫn này, đồng thời phối hợp với các địa bàn phân công phụ trách hỗ trợ Đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
8.2. Đoàn cấp huyện và tương đương
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, cụ thể quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo từng khối đối tượng, lĩnh vực để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú có điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
- Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ sở đoàn trực thuộc (đơn vị khối trường học, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với Đoàn địa bàn dân cư) để thống nhất triển khai.
- Chỉ đạo, hỗ trợ Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban, hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ 6 tháng 1 lần; xây dựng báo cáo chuyên đề theo từng năm gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 5/11 hàng năm.
Trên đây là Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin bằng văn bản về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) để tổng hợp và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 17/HD-ĐTN, ngày 17/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú./.
 
 
Nơi nhận:
 - Ban Bí thư TW Đoàn;
 - Ban TC, Ban KT TW Đoàn;
 - Các Huyện, Thị, Thành Đoàn
       và Đoàn trực thuộc;
- Các Ban Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, Ban TC-KT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
Phan Xuân Hạnh
    CHI ĐOÀN ….…                                                                                                                                                                                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                               ***
             Số:     -GGT/ĐTN                               …………., ngày … tháng … năm 20…
 
 
GIẤY GIỚI THIỆU
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
-----------
 
Kính gửi: ………………………………………………………………
 
Để đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Đoàn lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
         
BAN CHẤP HÀNH ………………………..
 
Giới thiệu đồng chí:................................. , nam: ¨ nữ: ¨
Sinh ngày ……. tháng ….. năm ……..
Đang sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn: …………………………………………
Thuộc:…………………………………………………………………….....
Chức vụ:……………………………………………………………………..
Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đoàn viên .........… tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
Trân trọng.
 
                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                               BÍ THƯ
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   (Mẫu 2, SHĐ)
           BCH ĐOÀN ……                                                                                                                                                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                      ***
           Số:     -GGT/ĐTN                                ……….., ngày … tháng … năm 20…
 
 
GIẤY GIỚI THIỆU
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
-----------
 
Kính gửi: ………………………………………………………………
 
Để đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Đoàn lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
         
BAN CHẤP HÀNH ………………………..
 
Giới thiệu danh sách đoàn viên về tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú tại……………..:
 
TT Họ và tên Năm sinh Ngày vào Đoàn Đơn vị học tập, lao dộng, công tác Nơi cư trú đăng ký sinh hoạt, hoạt động Điện thoại liên hệ
 
Nam
 
Nữ
1              
2              
3              
4              
5              
             
 
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tổ chức cho các đoàn viên có tên trên về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
Trân trọng
 
                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                              BÍ THƯ
                                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                             

                                                                                                   (Mẫu 3 - SHĐ)
              CHI ĐOÀN  …..…                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                      ***
                                                                 …………., ngày … tháng … năm 20…
 
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
-----------
 
Kính gửi: ………………………………………………………………
 
Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú:
         
CHI ĐOÀN ………………………..
 
Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú năm……, như sau:
 
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị học tập, lao động, công tác Xếp loại Ghi chú  
Nam Nữ  
       
1              
2              
3              
4              
5              
             
 
 
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ                     TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                BÍ THƯ
                                                                       (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
                                                                                 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây