Kế hoạch số 216-KH/TĐTN-TNNTCNĐT

Kế hoạch số 216-KH/TĐTN-TNNTCNĐT

Số kí hiệu 216 -KH/TĐTN-TNNTCNĐT
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/02/2016
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 216 -KH/TĐTN-TNNTCNĐT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
 
Phú Yên, ngày 03  tháng 02 năm 2016
 

 
 
 KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016
----------------- 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2016; Công văn số 6659-CV/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngày 25/01/2016 “V/v triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên”; Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016, với những nội dung sau:
Phương châm: “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát huy truyền thống anh hùng của tuổi trẻ Phú Yên, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016).
- Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và tăng cường các giải pháp chăm lo cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Đẩy ­mạnh việc huy động nguồn lực, tạo động lực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị xuyên suốt trong năm.
- Tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 phải được triển khai ở tất cả các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động phải mang tính chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo dấu ấn của tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội.
- Bám sát nội dung đợt thi đua chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn phải thực hiện được các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị .
- Các cấp bộ Đoàn lồng ghép việc phát động Tháng Thanh niên năm 2016 với các chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
 

1. 100% Đoàn các cấp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ” và các hoạt động giáo dục truyền thống kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 209-KH/TĐTN-TCKT  ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn).
 
2. 100% cơ sở Đoàn cụ thể hóa Chương trình hành động số 33-CTHĐ/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/TWĐTN, ngày 31/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên.
3. 100% các cấp bộ Đoàn phát động và tổ chức đợt thi đua trong tuổi trẻ toàn tỉnh, đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây đất nước” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
4. 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”vào ngày 13/03/2016.
5. 100% cơ sở Đoàn cụ thể hóa phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” bằng các công trình, phần việc thanh niên, trọng tâm là xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, vận động thanh niên đô thị xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh, nghĩa tình.
6. 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; tổ chức, đăng ký chỉ tiêu cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến năm 2016, đồng thời tổ chức được ít nhất 01 hoạt độnggiao lưu, gặp gỡ, giúp đỡ thanh niên chậm tiến.
7. 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên.
8. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).
9. 100% cán bộ Đoàn các cấp mặc áo thanh niên Việt Nam xuyên suốt trong Tháng Thanh niên năm 2016.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tuần 1, từ ngày 27/02 – 06/03/2016 với chủ đề “Nghề nghiệp, việc làm”
- Lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2016” gắn với triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm hoặc sàn giao dịch việc làm,..
- Tổ chức Ngày hội tư vấn cho thanh niên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm, học tập và đi xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên, như: “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”, “Hành trình đến với nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp”,…
- Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” gắn với các hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/03/2016).
2. Tuần 2, từ ngày 07 – 13/03/2016 với chủ đề “Môi trường xanh”
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân 2016.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước.
- Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký, đảm nhận trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ dòng sông quê hương; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu ra xa nơi ở. Trên địa bàn thành phố, thị xã, các Đoàn phường, thị trấn đăng ký, đảm nhận thực hiện tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn và duy trì tốt những mô hình xây dựng văn minh đô thị.
- Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xử lý điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.
- Đồng loạt tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 13/03/2016 với các hoạt động trọng tâm là vệ sinh môi trường, tham gia xóa các điểm đen về môi trường, trồng cây xanh, tham gia chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp…
3. Tuần 3, từ ngày 14 – 20/03/2016 với chủ đề “An sinh xã hội”
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các  xã nghèo: xây dựng nhà ở cho người nghèo; điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách.
- Đăng ký đảm nhận, ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
4. Tuần 4, từ ngày 21– 31/03/2016 với chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”
- Tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe”, hội trại phát triển các kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi; các trường tổ chức đồng diễn “Tiến lên đoàn viên” và“Thanh niên làm theo lời bác”.
- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; các cấp bộ Đoàn chủ động giới thiệu cử tri trẻ tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
- Bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên 26/03; đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; tổ chức “Ngày đoàn viên”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Tổ chức các hoạt động mít-tinh, văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.
- Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2016.
5. Các hoạt động cấp tỉnh trong Tháng Thanh niên 2016
- Tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên năm 2016” gắn với tổ chứcNgày hội thanh niên với nghề nghiệp, việc làm.
- Tổ chức cuộc thi ảnh “Tự hào – Tôi người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016)
- Tổ chức Hội thao Thanh niên tỉnh Phú Yên, tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016, Giải leo núi Đá Bia.
- Tổ chức hoạt động tình nguyện “Mùa xuân thắp sáng yêu thương”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Tỉnh Đoàn
- Giao Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị là bộ phận thường trực Tháng Thanh niên năm 2016, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện văn bản này; tổng hợp, báo cáo kết quả Tháng Thanh niên năm 2016.
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức các nội dung, hoạt động của ban, đơn vị mình trong Tháng Thanh niên.
Các Ban phụ trách địa bàn phải chủ động tham mưu, bám sát, theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ, hỗ trợ cho địa bàn được phân công phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội dung của Tháng Thanh niên.
2. Cấp huyện và tương đương
- Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên; lịch dự kiến tổ chức các hoạt động, bảng đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đơn vị.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời và đúng tiến độ. Tất cả các nội dung báo cáo gửi về Tỉnh Đoàn Phú Yên qua Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị và Văn phòng Tỉnh Đoàn, hộp thư điện tử:tdpy.bantnnt@gmail.comtinhdoanphuyen@gmail.com, cụ thể:
+ Kế hoạch Tháng Thanh niên và lịch hoạt động, bảng đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên của đơn vị: trước ngày 23/02/2016.
+ Gửi Báo cáo tổng kết Tháng thanh niên năm 2016: trước ngày04/4/2016.
Lưu ý: Kế hoạch và Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên gửi bằng đường công văn và tệp (file) đính kèm vào thư điện tử, các nội dung khác chỉ gửi tệp (file) đính kèm qua địa chỉ thư điện tử.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016.
 
 
Nơi nhận:
- BBT TW Đoàn;
- Đ/c Đặng Quốc Toàn - BT TWĐ; 
- Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;                                        - Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh: Lãnh đạo, VP;
- Các Ban, đơn vị của Tỉnh Đoàn
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn, và Đoàn trực thuộc;                                                             
- Lưu VP, TNNT-CN&ĐT.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây