Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Số kí hiệu Kế hoạch số 312-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
 ***
Số:  312-KH/TĐTN-TG
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
   
Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2017
 
 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"
---------------
 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh  Phú Yên năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2017, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các vấn đề lý luận, cán bộ, đoàn viên, thanh niên vận dụng hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống thực tiễn.
- Các nội dung cuộc thi phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với đối tượng.
II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - HÌNH THỨC - THỜI GIAN
1. Đối tượng
Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung
- Các kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; lý luận chính trị, lịch sử về Đảng, Đoàn - Hội - Đội.
- Các kiến thức tổng hợp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh Phú Yên.
- Các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ VIII...
 
3. Hình thức, thời gian
a. Hình thức
Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website của Tỉnh Đoàn, địa chỉ tuoitrephuyen.vn tại chuyên mục Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh".
b. Thời gian
- Từ ngày 15/5/2017 - 23/7/2017.
- BTC sẽ tổng kết và trao giải thưởng hằng tuần cho cá nhân trả lời đúng các câu hỏi và dự báo gần đúng số lượng người tham gia.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Cấp tỉnh
  - Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2017 kèm theo Thể lệ triển khai đến các cấp bộ Đoàn.
  - Giao Ban Tuyên giáo làm bộ phận thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn các nội dung liên quan, triển khai tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức tham gia; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Cuộc thi đảm bảo kế hoạch đề ra. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền trước, trong và sau khi cuộc thi kết thúc.
2. Cấp huyện và tương đương
- Thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên, thanh thiếu nhi; vận động các lực lượng trong hệ thống mình quản lý chủ động tham gia hiệu quả Cuộc thi.
- Tham gia hiệu quả Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí, nội dung quan trọng đối với công tác đánh giá, thi đua năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các Ban Tỉnh Đoàn triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.
 
 
Nơi nhận:
- BBT Trung ương Đoàn;
- Ban TG, VP TW Đoàn;
- TT, Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT

Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/7/2018 về Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:116 | lượt tải:0

64-KH/TWĐTN-VP

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh " Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018

Lượt xem:102 | lượt tải:36

Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH

Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019)

Lượt xem:71 | lượt tải:46

06-KH/ĐTN

Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lượt xem:10 | lượt tải:4

Số: 61 - HD/TĐTN-TNTH

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2015 - 2017

Lượt xem:297 | lượt tải:0

Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG

Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Lượt xem:344 | lượt tải:0

Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG

V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng

Lượt xem:619 | lượt tải:79

Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:333 | lượt tải:86

Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT

V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông

Lượt xem:282 | lượt tải:295

Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG

V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lượt xem:231 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây