Tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV

Tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV

Số kí hiệu Kế hoạch số 311-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 02/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  311-KH/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 03  tháng 5 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng
đối với Quốc hội Khóa XIV
----------
          Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Công văn số 9262-CV/TWĐTN-BTG, ngày 12/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn "V/v tổ chức lấy ý kiến cử tri trẻ gửi Quốc hội khóa XIV", nhằm tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cử tri trẻ tỉnh Phú Yên đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình tới Quốc hội trước mỗi kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội khóa XIV, với những nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị.
          - Tạo điều kiện để cử tri trẻ là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm bắt chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội; các vấn đề về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; các vấn đề liên quan tới đời sống của thanh niên từ đó bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những nội dung chính đáng tới Quốc hội khóa XIV. Đây là một trong những cơ sở để Quốc hội đưa ra bàn bạc, thảo luận, hoạch định chủ trương, chính sách phù hợp và có tính khả thi cao trong thực tế.
          - Diễn đàn được tổ chức với nội dung thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và mang tính hiệu quả cao.
          - Những nội dung góp ý, đề xuất, kiến nghị tới Quốc hội phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của số đông cử tri trẻ là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên.
          II. NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH
          1. Nội dung
          - Đại biểu Quốc hội đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội của Phú Yên thông tin một số nội dung liên quan tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5/2017.
          - Cử tri trẻ là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn với những nội dung trọng tâm như:
          + Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cử tri trẻ gửi tới Quốc hội về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; các vấn đề liên quan đến đời sống của thanh niên, cử tri trẻ tại địa phương, đơn vị; các vấn đề còn tồn tại, bức xúc tại địa phương (nếu có); các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...
          + Khuyến khích các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về quan tâm chăm lo, đáp ứng các nhu cầu của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, vui chơi, giải trí; về phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.
          + Góp ý, kiến nghị về nội dung cụ thể của các Luật, dự thảo Luật có liên quan tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
          + Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có).
          2. Chương trình
          - Đón tiếp đại biểu;
          - Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục);
          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu của Thường trực Tỉnh Đoàn;
          - Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên phát biểu;
          - Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với Đại biểu đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên;
          - Đại biểu đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên trả lời nội dung câu hỏi của đoàn viên, thanh niên;
          - Kết thúc chương trình.
          III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
          1. Thời gian: một buổi, bắt đầu lúc 14h00’, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên (số 02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
          3. Thành phần:
          * Đại biểu mời:
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh.
          - Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh uỷ.
          - Đại biểu Quốc hội của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
          * Đại biểu tham dự: 350 người.
          - Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn. (50 đại biểu)
          - Thường trực, BTV các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh (100 đại biểu)
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Tuy Hòa, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh (100 đại biểu)
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Phú Yên, trường Đại học Xây dựng miền Trung, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh (100 đại biểu)
- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng kế hoạch, liên hệ, phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV và triển khai đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực, có trách nhiệm xây dựng kịch bản, chương trình, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung diễn đàn đạt hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền vào báo cáo, tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo quy định.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Cử đại biểu tham gia diễn đàn đảm bảo số lượng, thành phần, thời gian, địa điểm theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn.
- Danh sách đại biểu tham dự chương trình, các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trước 09h00 ngày 08/5/2017 để phục vụ công tác tổ chức chương trình.
Lưu ý: tất cả các đơn vị tham dự chương trình đều phải chuẩn bị ý kiến, đề xuất tới Quốc hội khóa XIV để tham gia trao đổi  tại diễn đàn.
Trên đây là kế hoạch tổ chức diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội khóa XIV của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tại hộp thư điện tử: tdpy.tuyengiao@gmail.com, ĐT: 057.3848399 hoặc liên hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Ngọc Võ - UV.BCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, ĐT: 0123.691.0005./.
 
Nơi nhận:
- TWĐ: BBT, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo;
- Tỉnh ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên;
- UVBCH Tỉnh Đoàn;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
 
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây