Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX

Số kí hiệu Thông báo số 488-TB/TĐTN-TG
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH  ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  488-TB/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
              Phú Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện
Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Phú Yên lần thứ IX

----------------------
Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/TĐTN-TG, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Tổ chức Diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV”; Kế hoạch số 313- KH/TĐTN-TG, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triệu tập đại biểu tham dự chương trình, cụ thể như sau:
1. Đối với Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV:
          * Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13h30’, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm:                    Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên
(số 02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần:
          - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
          - Thường trực, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Tuy Hòa (100 đại biểu).
          - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh (mỗi đơn vị cử 15 đại biểu).
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Phú Yên, trường Đại học Xây dựng miền Trung, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (mỗi đơn vị cử 25 đại biểu).
          2. Đối với Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
          * Thời gian: bắt đầu lúc 08h00 - 10h00, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm: Phòng Hội thảo TT hoạt động TTN Phú Yên (cơ sở 2)
                 (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần:
          - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
          - Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          - Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Phú Yên; Công ty TNHH PTKT-TNXP Phú Yên).
          3. Đối với góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX
          * Thời gian: bắt đầu lúc 10h00 - 11h30, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm: Phòng Hội thảo TT hoạt động TTN Phú Yên (cơ sở 2)
                 (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
4. Trang phục: Đại biểu tham dự Chương trình mặc áo Thanh niên Việt Nam. Riêng đại biểu khối lực lượng vũ trang mặc trang phục quy định của ngành.
          Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triệu tập đại biểu tham dự theo đúng thành phần, số lượng, thời gian, địa điểm theo quy định./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TG
  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây