Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết

Thứ năm - 26/08/2021 22:41
Ngày 26/8, Tỉnh ủy Phú Yên có Công văn số 148 gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Người dân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được đón về quê.
Người dân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được đón về quê.

Theo công văn, sau hơn 2 tháng cả hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực, quyết tâm cao độ, công tác phòng, chống dịch COVID-19 bước đầu đạt được những kết quả khả quan; dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, nhất là lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an và cán bộ ở cơ sở; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố phía Nam, với sự xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn. Công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian tới tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.

Thực hiện tốt “5K + vắc-xin + công nghệ”  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lãnh đạo chủ chốt, các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch ở địa phương… Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn lắng nghe, phân tích thẳng thắn, rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được, dự báo đúng tình hình để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình mới, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, phân loại kịp thời, cách ly nhanh và tổ chức điều trị phù hợp, hiệu quả. Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Vắc xin, thuốc điều trị là chiến lược vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đảm bảo an dân, an ninh, trật tự xã hội là nhiệm vụ quan trọng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly, điều trị và tiêm vắc xin theo kế hoạch đề ra trên tinh thần cao hơn một mức, sớm hơn một bước. Thực hiện tốt “5K + vắc xin + công nghệ” trong phòng chống dịch bệnh.         

Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.

Chăm lo cho nhân dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định, nhất là lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu. Đặc biệt chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để các lực lượng tuyến đầu an tâm chống dịch.

Tập trung huy động các nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội, cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu cho người dân khi thực hiện cách ly, phong tỏa, giãn cách để người dân yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp, yêu cầu phòng chống dịch.

Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trong tình hình mới; biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội về công tác phòng chống dịch; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật, gây tác động tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch.      

Tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đảm bảo lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì và phục hồi phát triển kinh tế trong và sau dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chủ động bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là tại các địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

Ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho phòng, chống dịch. Có phương án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. Triển khai các công tác chuẩn bị cho năm học mới phục vụ tốt nhất cho việc dạy, học và đảm bảo an toàn, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng chống thiên tai trước khi mùa mưa tới, đảm bảo thực hiện tốt đồng thời nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống thiên tai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để đón người dân Phú Yên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh về đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai các giải pháp để hỗ trợ tốt nhất đối với những người dân Phú Yên tiếp tục ở lại các địa phương này; đồng thời nghiên cứu và triển khai các phương án để sớm nhất có thể tạo việc làm, giúp người dân trở về tỉnh ổn định cuộc sống.

YÊN LAN (http://www.baophuyen.com.vn/)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây