Đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Góp sức trẻ xây dựng quê hương Phú Yên giàu đẹp, văn minh

Thứ hai - 02/09/2019 22:39
Trong 02 ngày 30 -31/8/2019, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Ban Biên tập giới thiệu và trích bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể các bạn hội viên, thanh niên thân mến!

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trong bầu không khí toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020; chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi các đồng chí đại biểu là thường trực Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam, đại biểu các tỉnh bạn, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng toàn thể hội viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh nhà về dự Đại hội những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội!  

Trong các giai đoạn lịch sử, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh cứu nước và là lực lượng quan trọng trong thời kỳ giữ nước và xây dựng đất nước. Thanh niên Việt Nam, dù trong các cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ hay trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, nêu cao tinh thần tình nguyện, đi đầu, cống hiến.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào và đứng trước cơ hội lịch sử để vươn lên trở thành một nước phát triển. Đi kèm với những thời cơ, thuận lợi đó là những phức tạp về tình hình trong nước, khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, vai trò của thanh niên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thanh niên cần tiếp tục thể hiện được vai trò xung kích, dám nghĩ dám làm với nhiệt huyết của tuổi trẻ và trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách tốt đẹp truyền thống của thanh niên Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, cùng với với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, lực lượng thanh niên Phú Yên đã có những đóng góp tích cực, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của địa phương, đất nước. Những phong trào như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên Phú Yên”, “Thứ bảy tỉnh nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng”, “Hiến máu tình nguyện”… đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên. Hội viên, thanh niên trong tỉnh đã xung kích, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu nền kinh tế địa phương. Đã có nhiều mô hình, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên được hỗ trợ phát triển thành công. Song song đó, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn được các bạn thanh niên phát huy bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả của phong trào thanh niên và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Đâu cần là thanh niên có, đâu khó là có thanh niên” là khẩu hiệu truyền thống đã thấm sâu vào lòng người, thể hiện vai trò và vị trí của thanh niên trong phát triển đất nước. Đảng đã xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Thanh niên là mấu chốt của sự thành bại cho tương lai của đất nước, không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn là xây dựng, phát triển đất nước bằng trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Với vai trò hết sức quan trọng đó, tôi đề nghị:

Thanh niên tỉnh nhà, với tinh thần “Thanh niên Phú Yên - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển”, tiếp tục nỗ lực rèn đức, luyện tài, xây dựng bản lĩnh, tài năng và trí tuệ, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhiệt huyết của cách mạng và khát vọng của tuổi trẻ, không ngừng vươn lên nắm lấy thời cơ mới, vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa và thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp sức trẻ xây dựng quê hương Phú Yên giàu đẹp, văn minh.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể tập trung tăng cường công tác giáo dục, tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc từng nơi,từng đối tượng. Từ đó, giúp hội viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình, ra sức học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đồng thời, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ thuật cho thanh niên khởi nghiệp, giúp cho thanh niên tiếp cận về vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ để khởi nghiệp, lập nghiệp thành công. Tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Phát huy sáng tạo, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên trong quá trình thực hiện các phong trào, chương trình lớn của Hội. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục sức khỏe sinh sản, định hướng thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại,… góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với các yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cùng toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên hoạt động và đạt nhiều kết quả trong những năm qua; mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, để công tác Hội trên địa bàn tỉnh ngày một hiệu quả, thiết thực.

Cuối cùng, chúc các đồng chí, quý vị đại biểu, các bạn hội viên, thanh niên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
         
Xin trân trọng cảm ơn!
      
Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ tỉnh, xin trân trọng gửi đến Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 lẵng hoa tươi thắm và bức trướng với nội dung “Thanh niên Phú Yên - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển.”
      
Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây