Phú Yên: Giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thứ năm - 20/10/2022 22:14
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên là chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên công nhân luôn là mục đích mà các phong trào của tổ chức Đoàn hướng tới. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ngay từ đầu năm, sau khi ban hành chương trình công tác năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn tập trung các giải pháp để thành lập thêm các tổ chức Đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời các đơn vị đang có tổ chức Đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước phải đẩy mạnh các hoạt động hướng về các cơ sở này, triển khai đồng bộ các giải pháp để củng cố và phát triển tổ chức, chăm lo đoàn viên, thanh niên, tuyên dương gương thanh niên tiên tiến có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội. Trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều đề xuất các giải pháp để các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động, mô hình nâng cao hoạt động Đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.. Nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai và chỉ đạo triển khai tập trung vào một số giải pháp sau:
Trao tặng quà hỗ trợ cho Đoàn viên ảnh hưởng dịch Covid 19
Trao tặng quà hỗ trợ cho Đoàn viên ảnh hưởng dịch Covid 19
Thứ Nhất, tập trung sáng tạo, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn với việc làm cụ thể như biên soạn và phát hành tài liệu để phục vụ sinh hoạt chi đoàn hằng tháng, nội dung tài liệu được biên soạn cô đọng gắn với nhu cầu của Đoàn viên thanh niên, định hướng những nội dung mà đoàn viên, thanh niên đang quan tâm hiện nay như nghề nghiệp, việc làm, những chủ trương mới của Đảng, pháp luật, chính sách Nhà nước, của Đoàn, chính sách mới về lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi nhất là các chế độ hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp và người công nhân, lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tận dụng hiệu quả các kênh thông tin của Đoàn, phối hợp với các cơ quan báo, đài, website Tỉnh Đoàn nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các phương pháp củng cố và duy trì tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tuyên truyền, tư vấn về các chính sách pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, luật thanh niên, luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế … Hình thức và nội dung triển khai được thực hiện đổi mới, bám sát thực tiễn, qua các hội nghị trực tuyến, các ấn phẩm tuyên truyền trực quan sinh động, infographic, pano, apphich tuyên truyền trực quan… Thường trực và cán bộ Đoàn thường xuyên đi cơ sở, đến chi đoàn nắm tình hình, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn những nội dung chưa rõ hoặc thực hiện chưa sát.
ngày đoàn viên
Thứ hai, tham mưu với cấp ủy, chính quyền sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân về chính sách hỗ trợ cho cán bộ cấp cơ sở: mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc thôn, buôn, khu phố; theo đó Bí thư chi đoàn thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh được đề xuất hỗ trợ mỗi tháng là 0,39 x mức lương cơ sở/người/tháng (Theo nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì 7 chức danh tham gia trực tiếp công việc của thôn, buôn, khu phố trong đó có bí thư đoàn thanh niên nhận phụ cấp không quá 1,75 mức lương cơ sở/tháng, tương đương với 0,25/mức lương cơ sở/người); hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán cho đối tượng Bí thư chi đoàn; được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu trợ giúp.
Thứ ba, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả hiệu quả để chăm lo cho TNCN, lao động, đồng hành, hỗ trợ các chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn không ngừng đa dạng hóa các nội dung sinh hoạt và duy trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên trong các doanh nghiệp. Đồng thời, tùy theo tính chất hoạt động của từng doanh nghiệp, tổ chức đoàn tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ đối với đoàn viên, thanh niên công nhân, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vừa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của thanh niên, yêu cầu của tổ chức đoàn, hội. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức định kỳ hàng năm như: chương trình “Triệu túi an sinh” - Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19; tổ chức tuyên dương anh chị là Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên công nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tổ chức các gian hàng “0 đồng” cho thanh niên công nhân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động từ thiện, tổ chức tư vấn pháp luật và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân; tổ chức ngày đoàn viên, chương trình “Ấm áp mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, ngày hội văn hóa cho thanh niên công nhân, Ngày đoàn viên…
khám phát thuốc
Thứ Tư, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ tuyên truyền viên, Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở, Chi hội trường, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Đội, nhóm,… cụ thể: Tổ chức lớp tập huấn, cập nhật kiến thức Bí thư Đoàn cấp xã và tương đương; Lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, cán bộ chủ chốt cấp huyện xoay quanh các nội dung: Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp cơ sở; kỹ năng tiếp cận và thành lập tổ chức Đoàn - Hội trong Doanh nhiệp ngoài nhà nước; Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn cơ sở; Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi; Tọa đàm Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên; Gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp; Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng huấn luyện, các huấn luyện viên các cấp trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm; Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên,…
tuyên dương
Thứ năm, Tăng cường xây dựng mối quan hệ với chủ doanh nghiệp thông qua hoạt động của hội doanh nhân trẻ tỉnh để có thể chia sẻ trực tiếp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động để vận động xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Đoàn Thanh niên các cấp chủ động phối hợp tốt với Công đoàn các khu công nghiệp để có thể tiếp cận với các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Công đoàn hoạt động mạnh. Đồng thời, thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giới chủ doanh nghiệp hiểu rõ về tổ chức Đoàn Thanh niên, sự cần thiết phải phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Đoàn cũng như tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động xây dựng mối quan hệ hài hoà, tốt đẹp thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xác định việc phát triển và củng cố tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, luôn đặt chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn mỗi năm, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thành lập, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn về cả số lượng và chất lượng góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp nói riêng và tổ chức Đoàn Thanh niên nói chung.
                                                                                       Kim Tam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây