Triển khai Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thanh niên”

Thứ tư - 24/02/2021 02:25
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thanh niên” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)”.
Triển khai Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thanh niên”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Phú Yên, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm hình thành và phát triển; khẳng định vị trí, vai trò, niềm vinh dự, tự hào là người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên.
          - Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hoạt động thông qua các trang mạng xã hội, các diễn đàn thanh niên trên trang tin điện tử; đồng thời tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện, hành động đẹp, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên.
2. Yêu cầu
- Nội dung tác phẩm dự thi thể hiện được sự chân thật, sáng tạo và thể hiện được đặc trưng, hình ảnh hoạt động của cá nhân, đơn vị.
- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn và hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
II.  NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Chủ đề cuộc thi: “Khoảnh khắc Thanh niên”
2. Nội dung dự thi
Các hình ảnh gắn liền với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên, gắn với các hoạt động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đơn vị, tổ chức, các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, các chiến dịch thanh niên tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội… tại tỉnh Phú Yên. Cụ thể như:
- Thanh niên với hoạt động tuyên truyền.
- Thanh niên với hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
- Thanh niên với hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Thanh niên với hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh.
- Thanh niên với hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
- Thanh niên với hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa.
- Thanh niên với hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi.
- Thanh niên tình nguyện vì môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Thanh niên với phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất và đời sống xã hội.
- Thanh niên với các phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông.
- Thanh niên với các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phong trào dạy tốt - học tốt;…
3. Đối tượng tham gia
Tất cả công dân Việt Nam (có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên) đang sinh sống làm việc và học tập trong nước.
 * Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.  
4. Thời gian
- Thời hạn gửi các tác phẩm dự thi: từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 10/3/2021.
- Thời gian bình chọn qua Facebook Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên: từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 21/3/2021.
- Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban giám khảo chọn lọc và đăng trên Facebook Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên.
- Thời gian tổng kết, trao giải: Dự kiến vào cuối tháng 3/2021 (sẽ có thông báo sau).

5. Thể lệ cuộc thi
- Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả dự thi lựa chọn và gửi từ 02 - 05 bức ảnh đẹp được ép nhựa theo khổ 30x45cm (ảnh đơn) và ảnh dưới dạng file, định dạng là JPG, dung lượng tối thiểu từ 2MB về Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc để tổng hợp gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo thời gian quy định.
- Kèm theo tác phẩm dự thi là lời bình ngắn gọn về ảnh hoặc theo từng ảnh trong phạm vi không quá 50 từ.
- Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm do chính tác giả hay nhóm tác giả sáng tác, chưa đạt giải các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên.
6. Địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi
- Thí sinh là cá nhân, nhóm tác giả gửi ảnh và file ảnh dự thi về Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổng hợp.
* Lưu ý: Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, tên tác phẩm, thông điệp, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và gửi kèm bản thuyết minh tác phẩm tham gia cuộc thi (Theo mẫu phiếu thông tin gửi kèm và dán sau lưng ảnh).
III. NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM
- Tác phẩm của thí sinh dự thi được tính điểm theo phương thức: 40% điểm bình chọn trực tuyến trên trang Facebook Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên và 60% điểm từ Ban Giám khảo.
* Phương thức bình chọn trực tuyến:
- Vòng sơ loại: Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những hình ảnh sắc nét, có chủ đề phù hợp, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam vào vòng bình chọn.
- Vòng bình chọn: Ban Tổ chức đăng tải ảnh trên trang Facebook Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên: https://www.facebook.com/Cổng-thông-tin-Tỉnh-Đoàn-Phú-Yên-813272142061681/.
- Hình thức bình chọn bằng cách chọn “thích” hoặc “chia sẻ” ở mỗi tác phẩm, một lượt “chia sẻ” được tính bằng 02 lượt “thích”.
IV. QUY ĐỊNH CUỘC THI
- Thí sinh dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp và bản quyền của các tác phẩm dự thi, các thông tin, dữ liệu, tài liệu được sử dụng để thực hiện tác phẩm dự thi.
- Các tác phẩm dự thi được thực hiện trong các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các phong trào thanh niên tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội… tại tỉnh Phú Yên.
- Các tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Tất cả các trường hợp, hành vi gian lận khi bị phát hiện, thí sinh sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi.
- Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi của thí sinh.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 giải Nhất: 1.500.000 đồng và Bằng khen Ban Tổ chức cuộc thi.
- 01 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
- 02 giải Ba: Mỗi giải trị giá 700.000 đồng và Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
- 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng và Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
- 01 giải bình chọn nhiều nhất: 700.000đ và Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
- 01 giải tập thể cho đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia dự thi nhiều nhất: 1.500.000 đồng và Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch và triển khai, chuẩn bị các nội dung cần thiết tổ chức cuộc thi đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong tổ chức Cuộc thi. Là đầu mối nhận bài thi từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo và tổ chức chấm thi. Tổng hợp đăng tải các tác phẩm tham dự cuộc thi trên facebook Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên, trang website Tuổi trẻ Phú Yên. Tổ chức trao giải thưởng và trưng bày triển lãm các tác phẩm đạt giải. Phối hợp với các cơ quan báo đài tuyên truyền giới thiệu về Cuộc thi, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia Cuộc thi.
- Các ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc các địa bàn phụ trách triển khai tốt cuộc thi trên.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền giới thiệu về Cuộc thi trên các kênh thông tin của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội thông báo, tuyên truyền về cuộc thi, đồng thời chỉ đạo triển khai cuộc thi tới các đội hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện, đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia Cuộc thi. Là đầu mối nhận tác phẩm dự thi của các địa phương, đơn vị.
- Tổng hợp hồ sơ tham gia cuộc thi về Tỉnh Đoàn trước ngày 13/3/2021  qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên (Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Email: tdpy.tuyengiao@gmail.com, thông tin liên hệ đồng chí Diệp Bảo Kính - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, điện thoại: 0911.923.315). Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi về Tỉnh Đoàn ít nhất 05 tác phẩm dự thi. 
Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây