Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (Mở rộng), khóa VII: Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên là đơn vị xuất sắc dẫn đầu

Thứ sáu - 21/12/2018 19:48
Chiều ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (Mở rộng), khóa VII đã bế mạc. Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
Anh Lê Quốc Phong -Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 cho các đơn vị.
Anh Lê Quốc Phong -Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 cho các đơn vị.
Cùng dự có các anh, chị là Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các anh, chị là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII.

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 cho các đơn vị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Ủy ban về các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019  2024; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024... Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất với nội dung của các dự thảo văn bản.

Về chủ đề công tác Hội năm 2019, các đại biểu thống nhất chủ đề công tác năm là “Xây dựng Hội vững mạnh”. Đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung đánh giá kết quả triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 và Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Một số ý kiến đề nghị tăng số lượng chỉ tiêu đối với những chỉ tiêu đã đạt với tỷ lệ cao và ghép các chỉ tiêu về “Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 500.000 thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ  100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ cho 50 dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số” thành 01 chỉ tiêu.
 
 
Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Lê Quốc Phong - Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm 2018 với chủ đề “Năm thanh niên sáng tạo”, công tác Hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đạt và vượt mức đề ra. Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã thể hiện được vai trò đồng hành với thanh niên trong các hoạt động của tổ chức Hội được nâng cao. Bên cạnh đó, hình ảnh của Hội trong xã hội cũng được khẳng định; nhiều địa phương có cách làm mới, mô hình mới trong khả năng tập hợp, chia sẻ những nhu cầu thiết yếu của thanh niên. 

Cùng với đó, anh Phong cũng chỉ ra những hạn chế cần phải lưu ý đó là: việc tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo còn lúng túng; chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo của thanh niên; một số cơ sở chưa tạo môi trường hoặc tìm cách làm mới cho thanh niên phát huy khả năng sáng tạo của mình. Vì vậy, anh Phong đề nghị năm 2019, cần giữ chỉ tiêu là: “mỗi Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo hoặc một hoạt động tuyên dương các gương thanh niên điển hình”.
 
Năm 2019 đã chọn chủ đề năm là “Xây dựng Hội vững mạnh” thì Hội cần phải quan tâm củng cố và có giải pháp khắc phục để các tổ chức Hội còn yếu kém, hoặc khó khăn trong hoạt động phát triển. “Hội cũng rất đa dạng trong phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên, nhưng vấn đề có những nơi, nhất là tuyến cơ sở trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn và phải cần nhiều sự tiếp cận giải quyết vấn đề. Trong đó, cần có những mô hình, loại hình tập hợp thanh niên phải chú ý trong bối cảnh phát triển của đất nước thì mới mang lại hiệu quả. Hội cần chủ động sắp xếp mô hình tổ chức để phù hợp với địa phương, với mục tiêu cuối cùng là tập hợp được lực lượng thanh niên đến với hoạt động Hội…” anh Phong nói.

Để nắm bắt tình hình hội viên, thanh niên, anh Lê Quốc Phong Phong yêu cầu, sang năm 2019, tổ chức Hội chúng ta từ cấp Trung ương tới cơ sở phải có giải pháp để nắm được số lượng hội viên, thanh niên. Việc chúng ta nắm được số lượng hội viên, thanh niên từ đó mới có giải pháp hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ họ. “Trong xu thế phát triển ngày nay, nhu cầu thanh niên ngày càng đa dạng và phóng phú, việc chúng ta lựa chọn nội dung hoạt động để triển khai phải dày công tính toán, cách làm phải mới, điều chỉnh phương thức mới hơn, từ đó mới tăng tính hấp dẫn để thu hút thanh niên tham gia”, anh Phong nhấn mạnh.

Cũng theo anh Phong, việc tiếp tục thúc đẩy phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" để thu hút thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, cần đa dạng các hoạt động của Hội để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng thanh niên, trong đó chú ý thanh niên yếu thế, những nhóm thanh niên chúng ta chưa tiếp cận được, chưa phát huy được mà rất giàu tiềm năng trong thanh niên...

Trong công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Lê Quốc Phong đề nghị, các cấp bộ Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội. Ngoài ra, cần khảo sát đánh giá về tình hình thanh niên, để có cái nhìn khoa học, từ đó đưa ra được giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên.  “Chúng ta làm sao để Đại hội Hội thực sự là Ngày hội lớn của thanh niên từ không khí, cảm xúc của thanh niên, thể hiện sự trẻ trung, hiện đại... thì việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Đại hội cần sự đầu tư.... cách thể hiện văn kiện phải gần gũi với thanh niên để khi thanh niên đọc sẽ thấy được bóng dáng của mình ở trong đó”, anh Phong nói.
 
 
Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.
 
Hội nghị đã thống nhất cho rút tên 5 anh, chị khỏi Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII do chuyển công tác và kiện toàn 1 nhân sự vào Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 
 
Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.
 
Anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Để ghi những đóng góp của các đơn vị trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ thi đua dẫn đầu, Bằng khen xuất sắc và tiên tiến cho các đơn vị. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên  là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018
Hải Đăng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây