Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò lãnh đạo nhân dân tiến lên xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời đại mới

Thứ tư - 31/01/2018 19:56
88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời đại mới, Đảng ta hết sức chú trọng tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Mùa xuân năm 1930, tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản đã hợp nhất các tổ chức cộng sản tại nước ta lúc đó thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi này đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến trên đất nước ta, đưa nhân dân ta thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, mở ra một kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Năm 1954, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, đập tan tham vọng thống trị cuối cùng của thực dân Pháp trên đất nước ta, bảo vệ thành công thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Năm 1975, một lần nữa, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đập tan mưu đồ đen tối của đế quốc Mỹ, chấm dứt cuộc chiến đấu 21 năm (1954 - 1975) đầy gian khổ chống Mỹ, cứu nước và kết thúc vẻ vang 30 năm (1945 - 1975) đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân và đế quốc trên đất nước ta.

Sau năm 1975, cả nước bước vào công cuộc tái thiết đất nước, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những buổi đầu mới mẻ, đối diện với những thách thức, khó khăn gay gắt cả trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong bước thăng trầm ấy, với bản lĩnh kiên cường của một chính đảng cách mạng dám nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã cùng cả dân tộc khởi xướng sự nghiệp đổi mới vào năm 1986. Chỉ trong vòng vài năm sau khởi xướng đổi mới, đất nước đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, nhân dân từ chỗ thiếu ăn đến không những đủ ăn mà còn có gạo dự trữ và xuất khẩu. Đặc biệt vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX, bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào. Trước tình hình đó, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, phá thế bao vây cấm vận, từng bước tiến hành công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quan hệ quốc tế rộng lớn, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao.

Trong thời kỳ mới - thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, càng mở ra nhiều cơ hội cho đất nước phát triển, nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, nhưng cũng dễ bị tác động từ những mặt xấu của cơ chế thị trường làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự sống còn của Đảng. Nhận thấy nguy cơ và tính cấp bách của vấn đề, tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa nhiệm vụ “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” (lần này, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được đặt ngang tầm với chính trị, tư tưởng và tổ chức); và với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng là phải ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ta đã chủ trương triển khai nhiều giải pháp, nhất là việc ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên… Với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian gần đây, Đảng ta đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm, nhất là những cán bộ cấp cao của Đảng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin trong Đảng và nhân dân, nâng cao uy tín của Đảng.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), chúng ta tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng, tin tưởng vào bản lĩnh chính trị và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được thực hiện thắng lợi. Mọi cán bộ, đảng viên hãy góp sức cùng toàn Đảng xây dựng Đảng cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

Hồng Thái
Nguồn tin: 
tuyengiao.phuyen.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây