Toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 09:22:22 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An
thành thị xã vào năm 2025.

Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 09:17:40 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 09:11:41 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu
lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 09:08:49 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa
đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025.

Toàn văn Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy

Toàn văn Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 08:54:47 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Toàn văn Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Toàn văn Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 08:47:49 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế.

Toàn văn Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Toàn văn Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 08:44:58 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên.

Toàn văn Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Toàn văn Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 08:38:02 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Toàn văn Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Toàn văn Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy  

 •   21/09/2021 08:34:43 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Ban biên tập giới thiệu toàn văn Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây