Chủ tịch Hồ Chí Minh -Ngườichiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05/2020

 •   12/05/2020 09:05:35 PM
 •   Đã xem: 970
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2020. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Huy Hiệu Đoàn.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 04/2020

 •   12/04/2020 10:08:07 PM
 •   Đã xem: 871
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2020. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Huy Hiệu Đoàn.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2020

 •   03/03/2020 09:15:12 PM
 •   Đã xem: 1947
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2020. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 1 - 2/2020

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 1 - 2/2020

 •   17/01/2020 10:05:34 AM
 •   Đã xem: 1345
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1 - 2/2020. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2019

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2019

 •   13/12/2019 02:39:46 AM
 •   Đã xem: 1461
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2019. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Ảnh minh họa.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2019

 •   11/11/2019 10:37:54 PM
 •   Đã xem: 1668
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2019. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Ảnh minh họa.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2019

 •   10/10/2019 10:58:22 PM
 •   Đã xem: 1465
 •   Phản hồi: 67

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2019. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Ảnh minh họa.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2019

 •   10/09/2019 03:46:04 AM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2019. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2019

 •   08/08/2019 12:03:33 AM
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 1

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2019. Đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến các cấp bộ Đoàn của đơn vị mình.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây